|
Noticies

El Servei Local d'Ocupació posa en marxa un programa adreçat a joves de 16 a 21 anys per ajudar-los a definir el seu projecte professional i trobar una feina

Dilluns, 19 de febrer de 2018 a les 13:13

APOSTO PER MI!!
Taller molt pràctic i participatiu per trobar la feina que vols
Cada dimecres d’11 a 12.30 h
Inici : 7 de març de 2018
A Mas Bagà

ETS JOVE I...

📌Estas buscant feina i no en trobes?

📌No saps què fer?

📌No tens ni idea de com començar a buscar feina?

📌Vols treballar del que a tu t’agrada i no saps com fer-ho?

📌Penses que no ho podràs aconseguir mai?

📌VOLS APOSTAR PER TU PER GUANYAR A LA VIDA I NO PERDRE MAI MÉS?

Doncs vine al taller APOSTO PER MI!!!: Orientació i acompanyament per fer del teu present i el teu futur una aposta guanyadora.


OBJECTIUS:

Els i les participants aconseguiran definir, posar en pràctica i fer el seguiment dels seu projecte formatiu i/o ocupacional

PERFIL DELS PARTICIPANTS:
Joves de 16 a 21 anys, que disposin o no del graduat ESO, i que es trobin amb dificultats en el seu procés de recerca de feina

CONTINGUTS:

 SESSIÓ1:

Objectiu:
Distingir les 4 fases/ passes a seguir per “ apostar per un/a mateix/a ( definir i posar en pràctic el projecte formatiu i/o laboral). Descriure el contingut de les sessions d’orientació Aposto per mi!

Continguts:
Fases/passes per a la definició i posada en pràctica del projecte formatiu i/o laboral:
• Mirada endintre: identificació de fortaleses intrapersonals
• Mirada enfora: identificació de reptes i oportunitats en la societat, el mercat de treball, l’entorn proper i la formació
• Planificació: definició del projecte formatiu i/o professional
• Acció: posada en pràctica del projecte formatiu i/o laboral


 SESSIÓ 2:

Objectiu:
Identificar i exemplificar factors de protecció intrapersonals per a l’ocupació dels i de les participants

Continguts:
• Mapeig de les fortaleses intrapersonals dels i de les participants: intel•ligències múltiples, creences, valors, actituds i expectatives


 SESSIÓ 3:

Objectiu:
Analitzar històries d’èxit professional de persones que han tingut històries de vida similars a la dels participants

Continguts:
• Històries d’èxit de persones amb diferents tipus d’intel•ligències i amb situacions personals i socials similars a la dels participants


 SESSIÓ 4:

Objectiu:
Il·lustrar els reptes i oportunitats interpersonals i contextuals per a l’ocupació del col·lectiu amb el que es treballa. Determinar estratègies per superar els reptes plantejats

Continguts:
• Factors de risc i de protecció interpersonals i contextuals per a l’ocupació del col·lectiu amb el que es treballa: societat, mercat laboral, entorn proper, formació. Estratègies per a la superació dels reptes especificats.

 SESSIÓ 5:

Objectiu:
Localitzar empreses i jaciments d’ocupació que valorin positivament o no discriminin al col·lectiu de participants.

Continguts:
• Empresa social, empresa verda i jaciments d’ocupació relacionats amb les intel·ligències/ capacitats dels participants que ofereixen o puguin oferir contractacions amb condicions salarials dignes

 SESSIÓ 6:

Objectiu:
Definir objectius personals a llarg, mig i curt termini i descriure estratègies formatives i laborals per aconseguir-los

Continguts:
• El projecte personal: definició d’objectius a 3 anys, 1 any i un mes vista. Estratègies formatives i/o professionals per a la consecució dels objectius plantejats

 SESSIÓ 7:

Objectiu:
Dissenyar un pla d’acció formatiu i/o professional per a la consecució dels objectius definits a un mes vista

Continguts:
• Pal d’acció: què fer, quan fer-ho, recursos i recolzament necessaris per fer-ho, verificació i seguiment de resultats

 SESSIÓ 8:

Objectiu:
Conèixer i posar-se en contacte amb organitzacions que ofereixen suport per al desenvolupament del projecte formatiu i/o laboral del col·lectiu de participants

Continguts:
• Presentació d’organitzacions que ofereixen suport per la desenvolupament del projecte/ pla d’acció formatiu i/o professional definit en la sessió anterior. Selecció d’una organització i definició del procés a seguir per posar-s’hi en contacte

 SESSIÓ 9:

Objectiu:
Revisar el grau de consecució del objectius planificats en la sessió 6. Definir estratègies per a la superació d’obstacles. Descriure els grups de suport com a estratègia per a la superació d’obstacles.

Continguts:
• Anàlisi de les dificultats i facilitats trobades per a la consecució dels objectius plantejats. Pluja d’idees i diàleg sobre possibles estratègies per a la superació de les dificultats. Revisió d’objectius i de dates d’assoliment. Definició i funcionament dels grups de suport

 SESSIÓ 10:

Objectiu:
Crear i/o actualitzar un currículum vitae i aplicar estratègies den l’entrevista que rebatin els estereotips o prejudicis associats al col·lectiu participant

Continguts:
• Consells per a la creació i/o actualització d’un currículum “guanyador” i per l’afrontament d’una entrevista de feina. Com contrarestar i rebatre l’estereotipatge i el prejudici vers el col·lectiu participant a través del currículum i l’entrevista

 SESSIÓ 11:

Objectiu:
Revisar el grau de consecució del objectius planificats en la sessió 6 i revisats a la sessió 9. Definir estratègies per a la superació d’obstacles. Definir el pla d’acció per a les properes 4 setmanes

Continguts:
• Anàlisi de les dificultats i facilitats trobades per a la consecució dels objectius plantejats. Pluja d’idees i diàleg sobre possibles estratègies per a la superació de les dificultats. Revisió d’objectius i de dates d’assoliment

 SESSIÓ 12:

Objectiu:
Llistar els objectius assolits i aprenentatges fets durant el programa i les estratègies a posar en pràctica per seguir “apostant per un mateix/a”. Elaborar una “carta al director” o missatges per a les xarxes socials per visibilitzar els èxits assolits

Continguts:
• Objectius assolits i aprenentatges fets durant els 12 sessions. Estratègies per continuar el cicle de definició d’objectius i els disseny del pla d’acció-execució-revisió. Criteris i eines per a la visibilització dels èxits assolits

mostra:

Last update 20.02.2018 | 11:15