|
Noticies

Curs d'operaris i operàries en el sector del plàstic

Dijous, 10 de maig de 2018 a les 13:30

El Servei Local d'Ocupació de Llinars ofereix el curs d'operaris i operàries en el sector del plàstic del 28 de maig al 15 de juny d'enguany.

OBJECTIUS:
• Desenvolupar les competències i els coneixements necessaris per a portar a terme les tasques com a operari en l’ àrea de producció, en concret en el sector del plàstic
• Adquirir les eines necessàries per a desenvolupar-se com a operari de producció
• Dotar als participants de les eines bàsiques que li facilitin la instrucció en el món dels plàstics i les seves característiques
• Conèixer i utilitzar una metodologia per a la prevenció de problemes potencials tant en les etapes de disseny com durant el control de processos
• Formar professionals capaços d’afrontar reptes logístics i de solucionar-los amb les metodologies actuals de radiofreqüència ai Picking, des de l’inici fins al final del procés.
• Prendre contacte amb la radiofreqüència i el Picking, conèixer al seva utilitat i capacitats i el seu encaix en la logística d’una empresa
• Preparar las operaris/especialistes de l’empresa per a comprendre i aplicar correctament les eines necessàries per a realitzar l’autocontrol
• Identificar el concepte de millora contínua i capacitar per a l’aplicació de la metodologia PDCA i les diferents tècniques i eines que la conformen
• Comprendre el rol que compleix l’anàlisi detallar dels errors i les seves possibles conseqüències i ser capaços d’establir un sistema d’indicadors i realitzar l’anàlisi, seguiment i control per a la presa de decisions en el camp del manteniment industrial
• Aprendre els conceptes estadístics principals involucrats en el control de processos industrials
• Aprendre el procés de construcció i interpretació de gràfics de control de processos
• Desenvolupar habilitats per treballar en equip i millorar la comunicació entre els membres de l’equip i els clients interns de l’organització
• Incrementar la capacitat relacional dels assistents a través de l’aprenentatge i pràctica d’eines en habilitats comunicatives que optimitzin el desenvolupament de les seves funcions i tasques. Comunicació responsable dins l’equip.
• Dotar als assistents de coneixements teòric-pràctics sobre els riscos per a la salut generats en l’activitat laboral, així com sobre les tècniques preventives i de protecció davant dels mateixos, al objecte de prevenir i evitat danys professionals


CONTINGUT DEL CURS
Materials plàstics 20 hores
Radiofreqüència i Picking 12 hores
Autocontrol i gestió de la qualitat 8 hores
Comunicació i treball en equip 10 hores
Prevenció de riscos laborals 10 hores

Total 60 hores

mostra:

Last update 11.05.2018 | 14:37