|

Indicadors ITA

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments per mesurar el seu nivell de transparència. 

Avaluen la gestió realitzada per l’ajuntament a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees. 

Els indicadors ITA són de caràcter bianual.

 

Compliment Indicadors ITA Ajuntament de Llinars del Vallès

Last update 29.01.2016 | 02:31