|

Territori i Sostenibilitat

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

L'Ajuntament de Llinars del Vallès ha iniciat els treballs de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

En aquest Pla es decideix el futur urbanístic del nostre poble.

- Sessió informativa del 10 de gener de 2017 (+info)

- Sessió informativa del 23 de gener de 2017 (+info)

- Sessió informativa del 13 de febrer de 2017 (+info)

- Sessió informativa del 27 de febrer de 2017 (+info)