Preinscripció Escola Bressol Petits Estels 2020-21

Dimecres, 13 de maig de 2020 a les 12:00

La presentació de sol·licituds es realitzarà del 25 de maig al 3 de juny de 2020.
 

- Preferentment per via telemàtica:

Descarregueu la sol·licitud clicant aquí o al document adjunt que hi ha a la dreta (franja vermella), i juntament amb la documentació necessària envieu-la a canlletres@llinarsdelvalles.cat


- Excepcionalment de manera presencial:

sol·licitant cita prèvia a canlletres@llinarsdelvalles.cat o trucant al 93 841 37 02

  • Lloc: Edifici Municipal Can Lletres, c/ Josep Argila ,39.
  • Publicació de la llista del barem de sol·licituds: 8 de juny de 2020
  • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 16 de juny de 2020
  • Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: 18 de juny 2020
  • Període de matrícula: del 19 al 25 de juny de 2020 a l’Escola Bressol Petits Estels

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

La sol·licitud cal emplenar-la en el moment de realització del tràmit de la preinscripció. I ha d’anar acompanyada en tots els casos,de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares): 

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, cal la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

-Quan l’adreça de la sol·licitud no coincideixi amb la del DNI de qui té la pàtria potestat, s’haurà de presentar certificat de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

-Fotocòpia del document PIRMI (ajuda social) els que en siguin beneficiaris.

-Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental(si s’escau en vigència).

-Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament  de treball, afers socials i famílies si s’al·lega  aquesta circumstància.

-Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció, no obtindreu els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.


Per a més informació: www.gencat.cat - Departament d’Educació
Correu electrònic de l'Escola Bressol Petits Estels: a8067545@xtec.cat 

Darrera actualització: 26.05.2020 | 13:14