Ajuts individuals de menjador

Dimarts, 15 de juny de 2021 a les 10:00

Convocatòria 2021-2022

El període de presentació de sol·licituds compren entre el dia 15 de juny i el 12 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

També es poden presentar sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs, les quals es resolen en funció de la data que determini l’òrgan de govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, no retroactivament.

Qui pot sol·licitar l’ajut?
Pots sol·licitar l’ajut si ets el pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents que cursen qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

Cliqueu el següent enllaç per obtenir tota la informació.

Darrera actualització: 20.06.2021 | 22:56