Ordre del dia Ple extraordinari 4 de març de 2014.

ORDRE DEL DIA: 

1. Dictamen sobre l’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Darrera actualització: 03.03.2014 | 09:30