Ple ordinari del dia 27 de novembre de 2017

19:31:05 - Martí Pujol Casals 19:31:16 - 1. Aprovació de les actes de les sessions de data 25 d'octubre de 2017 i 22 de novembre de 2017 19:31:20 - M. Neus Puig Casademunt 19:32:22 - 2. Modificació de crèdit 05/2017 19:32:29 - M. Neus Puig Casademunt 19:34:48 - Martí Pujol Casals 19:36:55 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:39:24 - Martí Pujol Casals 19:39:28 - VOTACIÓ 19:39:31 - M. Neus Puig Casademunt 19:39:39 - Martí Pujol Casals 19:39:41 - 3. Aprovació del pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2018 i aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball 19:39:45 - M. Neus Puig Casademunt 19:42:40 - Josep Aixandri Tarré ERC 19:51:18 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:01:14 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:09:31 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:21:48 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:24:28 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:26:12 - Martí Pujol Casals 20:36:11 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:37:32 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:39:10 - Martí Pujol Casals 20:41:49 - VOTACIÓ 20:42:00 - M. Neus Puig Casademunt 20:42:14 - 4.Donar coneixement al Ple de les resolucions d'Alcaldia des de la última sessió plenària ordinària 20:42:16 - M. Neus Puig Casademunt 20:42:41 - 5. Donar compte de la remissió del tercer trimestre de 2017 de l'execució pressupostària 20:42:48 - M. Neus Puig Casademunt 20:43:41 - 6. Precs i Preguntes 20:44:34 - Martí Pujol Casals 20:49:40 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:49:52 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:50:27 - Martí Pujol Casals