Ple ordinari del dia 24 de juliol de 2017

17:23:09 - Martí Pujol Casals 19:31:53 - 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 19:31:56 - M. Neus Puig Casademunt 19:32:25 - 2.- Expedient 3564/2017. Aprovació de les festes locals per a l'any 2018 19:32:29 - M. Neus Puig Casademunt 19:34:10 - Martí Pujol Casals 19:34:23 - VOTACIÓ 19:34:28 - M. Neus Puig Casademunt 19:34:41 - 3.- Expedient 3611/2017. Aprovació inicial de la Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana 19:34:44 - M. Neus Puig Casademunt 19:39:59 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:41:05 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:44:29 - Martí Pujol Casals 19:45:02 - VOTACIÓ 19:45:05 - M. Neus Puig Casademunt 19:45:19 - 4.- Expedient 728/2017. Aprovació de l'adhesió al Consorci de Promoció Enoturística del territori DO Alella i aprovació dels seus estatuts 19:45:22 - M. Neus Puig Casademunt 19:50:30 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:50:58 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:54:08 - VOTACIÓ 19:54:12 - M. Neus Puig Casademunt 19:54:24 - 5.- Expedient 3583/2017. Modificació de l'Ordenança Reguladora de creació de fitxers de dades de caràcter personal 19:54:28 - M. Neus Puig Casademunt 19:56:09 - Martí Pujol Casals 19:56:56 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:57:39 - Martí Pujol Casals 19:57:47 - VOTACIÓ 19:57:50 - M. Neus Puig Casademunt 19:57:55 - Martí Pujol Casals 19:58:03 - 6.- Expedient 2818/2016. Desestimació del recurs de reposició presentat per Sorea contra l'aprovació definitiva de la modificació de la forma de gestió del servei públic d'aigua municipal 19:58:06 - M. Neus Puig Casademunt 19:58:18 - Martí Pujol Casals 19:58:26 - M. Neus Puig Casademunt 19:59:58 - Martí Pujol Casals 20:00:33 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:00:52 - Martí Pujol Casals 20:01:00 - VOTACIÓ 20:01:02 - M. Neus Puig Casademunt 20:01:28 - 7.- Expedient 3711/2017. .Increment de l'1% de les retribucions del personal de l'ajuntament per a l'exercici 2017 20:01:30 - M. Neus Puig Casademunt 20:03:45 - Martí Pujol Casals 20:05:21 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:05:56 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:06:27 - VOTACIÓ 20:06:31 - M. Neus Puig Casademunt 20:06:43 - 8.- Expedient 1965/2017. Aprovació del Compte General 2016 20:06:45 - M. Neus Puig Casademunt 20:07:59 - Martí Pujol Casals 20:08:10 - VOTACIÓ 20:08:13 - M. Neus Puig Casademunt 20:08:32 - Martí Pujol Casals 20:08:38 - 9.- Expedient 3722/2017. Depuració de saldos d'exercicis tancats a 2017 20:08:42 - M. Neus Puig Casademunt 20:10:30 - Martí Pujol Casals 20:11:26 - VOTACIÓ 20:11:26 - M. Neus Puig Casademunt 20:11:35 - Martí Pujol Casals 20:11:44 - 10.- Expedient 3604/2017. Modificació de crèdit 4/2017 20:12:15 - M. Neus Puig Casademunt 20:15:09 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:18:38 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:19:56 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:20:28 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:22:59 - Martí Pujol Casals 20:23:06 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:27:00 - Martí Pujol Casals 20:27:26 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:27:26 - Martí Pujol Casals 20:27:38 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:28:56 - VOTACIÓ 20:28:59 - M. Neus Puig Casademunt 20:29:21 - 11.- Expedient 1119/2017.Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la parcel·la situada al carrer tossa, núm. 4 20:29:24 - M. Neus Puig Casademunt 20:30:39 - Pere Grivé Martínez ERC 20:31:11 - Martí Pujol Casals 20:31:18 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:32:37 - VOTACIÓ 20:32:39 - M. Neus Puig Casademunt 20:33:00 - 12.- Expedient 3802/2017. Moció de suport a "Som 27 i Més" 20:33:03 - M. Neus Puig Casademunt 20:35:00 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:38:22 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:41:11 - VOTACIÓ 20:41:14 - M. Neus Puig Casademunt 20:41:48 - 13.- Expedient 3573/2017. Donar coneixement al Ple de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària 20:41:56 - M. Neus Puig Casademunt 20:42:27 - 14.- Expedient 3600/2017. Donar compte al Ple de l'informe de Sindicatura de Comptes 4/2017. Gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Exercici 2013 20:42:27 - M. Neus Puig Casademunt 20:43:09 - Martí Pujol Casals 20:43:20 - 15.- Precs i preguntes 20:43:31 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:44:35 - Pere Grivé Martínez ERC 20:45:46 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:46:44 - Pere Grivé Martínez ERC 20:47:28 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:48:21 - Pere Grivé Martínez ERC 20:49:26 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:49:33 - Martí Pujol Casals 20:50:07 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:50:22 - Martí Pujol Casals 20:50:29 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:51:20 - Pere Grivé Martínez ERC 20:52:43 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:54:11 - Pere Grivé Martínez ERC 20:54:43 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:54:48 - Pere Grivé Martínez ERC 20:54:58 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:56:30 - Pere Grivé Martínez ERC 20:58:37 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:59:48 - Martí Pujol Casals 21:00:08 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:00:45 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:01:09 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:04:14 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:05:22 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:05:41 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:05:54 - Martí Pujol Casals 21:11:26 - .