Ple extraordinari del dia 26 de juny de 2017

08:59:11 - Martí Pujol Casals 08:59:33 - 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 08:59:43 - M. Neus Puig Casademunt 09:01:51 - M. Neus Puig Casademunt 09:02:17 - Expedient 1582/2016. Aprovació del Text Refós de la Modificació puntual del PGOU de Llinars del Vallès per a l’adaptació del traçat del sistema ferroviari de la línia d’alta velocitat. 09:02:23 - M. Neus Puig Casademunt 09:02:35 - Martí Pujol Casals 09:02:37 - M. Neus Puig Casademunt 09:04:09 - Pere Grivé Martínez ERC 09:04:48 - Jordi Balboa Lago GIPLL 09:06:45 - Martí Pujol Casals 09:06:48 - Joan Ramon Bernabé PSC 09:07:56 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 09:10:49 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 09:11:00 - Votacions 09:11:03 - M. Neus Puig Casademunt 09:11:32 - Expedient 3058/2017. Aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de Llinars del Vallès i La Roca del Vallès 09:11:39 - M. Neus Puig Casademunt 09:11:50 - M. Neus Puig Casademunt 09:13:41 - Pere Grivé Martínez ERC 09:15:17 - Martí Pujol Casals 09:15:26 - Votacions 09:15:49 - Martí Pujol Casals 09:15:59 - Expedient 2747/2017. Aprovació inicial de l’inventari municipal de camins. 09:16:13 - M. Neus Puig Casademunt 09:18:10 - Pere Grivé Martínez ERC 09:18:47 - Martí Pujol Casals 09:19:04 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 09:19:46 - Martí Pujol Casals 09:19:51 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 09:19:53 - Martí Pujol Casals 09:20:05 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 09:20:27 - Martí Pujol Casals 09:21:49 - Votacions 09:21:53 - M. Neus Puig Casademunt 09:22:00 - Martí Pujol Casals 09:22:21 - acab