Ple ordinari 24 de setembre de 2018

19:31:54 - Martí Pujol Casals 19:32:54 - Incorporació urgències ordre del dia 19:37:00 - Martí Pujol Casals 19:39:47 - Urgència 1 19:40:28 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:40:30 - Martí Pujol Casals 19:40:43 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:41:28 - Martí Pujol Casals 19:41:43 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:42:06 - Martí Pujol Casals 19:42:21 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:42:23 - Martí Pujol Casals 19:42:29 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:42:35 - Martí Pujol Casals 19:42:43 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:43:31 - Martí Pujol Casals 19:43:38 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:46:59 - Martí Pujol Casals 19:47:10 - M. Neus Puig Casademunt 19:47:42 - Martí Pujol Casals 19:47:43 - Urgència 2 19:48:08 - Urgència 3 19:48:31 - Martí Pujol Casals 19:48:32 - Part resolutiva 19:48:38 - M. Neus Puig Casademunt 19:48:43 - 1.- 19:48:47 - M. Neus Puig Casademunt 19:49:05 - 2. 3891/2018 19:50:29 - Martí Pujol Casals 19:50:57 - M. Neus Puig Casademunt 19:51:05 - 3. 3316/18 Modificació de crèdit 06/2018 19:51:11 - M. Neus Puig Casademunt 19:53:39 - Martí Pujol Casals 19:54:07 - Josep Aixandri Tarré ERC 19:56:35 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:58:50 - Martí Pujol Casals 20:00:22 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:01:42 - M. Neus Puig Casademunt 20:01:51 - 4. Exp. 3850/18 20:01:55 - M. Neus Puig Casademunt 20:05:00 - Martí Pujol Casals 20:05:25 - M. Neus Puig Casademunt 20:05:32 - 5. Exp. 3766/18 20:05:36 - M. Neus Puig Casademunt 20:06:57 - Martí Pujol Casals 20:07:14 - M. Neus Puig Casademunt 20:07:20 - Martí Pujol Casals 20:07:22 - 6. Exp. 4149/18 Modificació de crèdit 07/2018 20:07:31 - M. Neus Puig Casademunt 20:09:34 - Martí Pujol Casals 20:11:54 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:14:21 - Martí Pujol Casals 20:14:27 - M. Neus Puig Casademunt 20:14:40 - 7. Exp. 4053/18 20:14:40 - Martí Pujol Casals 20:14:45 - M. Neus Puig Casademunt 20:19:24 - Pere Grivé Martínez ERC 20:23:55 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:24:24 - Pere Grivé Martínez ERC 20:24:41 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:25:48 - Martí Pujol Casals 20:26:31 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:28:22 - Martí Pujol Casals 20:30:59 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:31:12 - Martí Pujol Casals 20:31:24 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:31:27 - Martí Pujol Casals 20:31:37 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:32:46 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:32:53 - Martí Pujol Casals 20:33:23 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:33:43 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:34:18 - M. Neus Puig Casademunt 20:34:32 - 8. Exp. 4142/18 20:34:36 - M. Neus Puig Casademunt 20:37:00 - Martí Pujol Casals 20:39:02 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:39:49 - M. Neus Puig Casademunt 20:40:04 - Martí Pujol Casals 20:40:05 - Activitat de control 20:40:17 - M. Neus Puig Casademunt 20:40:18 - 9. Exp 3925/18 20:41:05 - 10. Exp 3637/18 20:41:48 - 11. Exp 3918/18 20:42:09 - Martí Pujol Casals 20:42:11 - PREGUNTES 20:42:13 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:47:31 - Martí Pujol Casals