Ple ordinari 28 de maig de 2018

Per problemes tècnics l’enregistrament de la sessió només va ser d’imatge, no podent reproduir-se de cap manera les intervencions dels grups municipals.

19:30:46 - Martí Pujol Casals