Ple ordinari 28 de maig de 2018

Per problemes tècnics l’enregistrament de la sessió només va ser d’imatge, no podent reproduir-se de cap manera les intervencions dels grups municipals.

19:30:46 - Martí Pujol Casals 19:30:53 - M. Neus Puig Casademunt 19:30:56 - Incorporació punt d'urgència 19:31:26 - M. Neus Puig Casademunt 19:31:44 - 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 9-4-2018 19:31:46 - M. Neus Puig Casademunt 19:32:15 - Martí Pujol Casals 19:32:59 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:16 - Martí Pujol Casals 19:33:19 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:19 - 2. Aprovació del Pla d’acció del Pacte d’Alcaldes 19:33:38 - M. Neus Puig Casademunt 19:35:02 - Martí Pujol Casals 19:36:18 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:40:13 - Martí Pujol Casals 19:40:28 - 3. Modificació de crèdit 04/2018 19:40:29 - Martí Pujol Casals 19:40:36 - M. Neus Puig Casademunt 19:43:27 - Josep Aixandri Tarré ERC 19:45:08 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:46:02 - Martí Pujol Casals 19:47:45 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:49:49 - Martí Pujol Casals 19:51:34 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:51:53 - Martí Pujol Casals 19:52:18 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:54:36 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:00:10 - M. Neus Puig Casademunt 20:00:33 - 4. Aprovació de noms de carrers i toponímia 20:00:37 - M. Neus Puig Casademunt 20:03:28 - Martí Pujol Casals 20:08:24 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:10:12 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:13:41 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:19:19 - Martí Pujol Casals 20:19:32 - M. Neus Puig Casademunt 20:19:48 - Martí Pujol Casals 20:19:50 - 5. Imposició de sanció per tinença/conducció de gos potencialment perillós a A.D.R.C. 20:19:56 - M. Neus Puig Casademunt 20:23:02 - Martí Pujol Casals 20:23:37 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:24:07 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:24:37 - Martí Pujol Casals 20:25:44 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:26:29 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:27:10 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:27:51 - Martí Pujol Casals 20:28:04 - M. Neus Puig Casademunt 20:28:12 - Martí Pujol Casals 20:28:13 - 6. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions 20:28:18 - Martí Pujol Casals 20:28:33 - Antoni Garcia Estevan ERC 20:35:22 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:35:52 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:37:53 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:39:52 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:40:13 - Martí Pujol Casals 20:40:16 - M. Neus Puig Casademunt 20:40:31 - 7. Moció presentada pel grup municipal MALL-CUP-PA en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta l’Assemblea de professorat del Palau i la plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca 20:40:38 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:46:31 - Martí Pujol Casals 20:47:04 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:48:12 - Martí Pujol Casals 20:48:36 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:48:42 - Martí Pujol Casals 20:49:19 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:49:56 - Martí Pujol Casals 20:50:17 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:50:28 - Martí Pujol Casals 20:50:38 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:50:45 - Martí Pujol Casals 20:51:07 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:53:51 - Martí Pujol Casals 20:54:41 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:55:35 - M. Neus Puig Casademunt 20:55:41 - Martí Pujol Casals 20:55:43 - 8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària 20:55:44 - M. Neus Puig Casademunt 20:56:03 - 9. Donar compte del decret de modificació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 20:56:25 - 10. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 20:57:08 - 11. Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al 1r trimestre de 2018 20:57:54 - Martí Pujol Casals 20:57:57 - 12. PRECS I PREGUNTES 20:58:08 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:58:46 - Martí Pujol Casals 20:59:09 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:04:16 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:06:21 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:06:37 - Martí Pujol Casals 21:07:15 - M. Neus Puig Casademunt