Ple ordinari 9 d'abril 2018

Ple ordinari 9 d'abril de 2018 19:32:27 - Martí Pujol Casals 19:32:52 - 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29-1-2018 19:32:53 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:16 - 2. Modificació de Crèdit 03/2018 19:33:16 - M. Neus Puig Casademunt 19:36:48 - Josep Aixandri Tarré ERC 19:40:31 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:40:45 - Martí Pujol Casals 19:41:57 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:48:25 - Martí Pujol Casals 19:49:50 - M. Neus Puig Casademunt 19:50:00 - Martí Pujol Casals 19:50:03 - 3. Aprovació definitiva de l’inventari municipal de camins públics 19:50:04 - M. Neus Puig Casademunt 19:52:14 - Martí Pujol Casals 19:52:20 - M. Neus Puig Casademunt 19:53:23 - Martí Pujol Casals 19:54:37 - Pere Grivé Martínez ERC 19:54:58 - Martí Pujol Casals 19:55:02 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:57:11 - Martí Pujol Casals 19:57:18 - M. Neus Puig Casademunt 19:57:47 - Martí Pujol Casals 19:57:51 - 4. Aprovació de l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els municipis de Llinars del Vallès i Vilalba Sasserra, de data 3 de maig de 2017 19:57:54 - M. Neus Puig Casademunt 19:59:31 - Pere Grivé Martínez ERC 20:00:43 - Martí Pujol Casals 20:00:50 - M. Neus Puig Casademunt 20:00:56 - Martí Pujol Casals 20:00:58 - 5. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol 20:01:00 - M. Neus Puig Casademunt 20:01:02 - Martí Pujol Casals 20:01:17 - Pere Grivé Martínez ERC 20:08:35 - Martí Pujol Casals 20:08:40 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:09:47 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:10:06 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:15:45 - Martí Pujol Casals 20:16:29 - M. Neus Puig Casademunt 20:16:46 - Martí Pujol Casals 20:16:50 - 6. Moció presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística 20:16:56 - Iban Sangrador Gili ERC 20:22:29 - Martí Pujol Casals 20:22:33 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:23:33 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:24:23 - Martí Pujol Casals 20:24:29 - M. Neus Puig Casademunt 20:24:35 - Martí Pujol Casals 20:24:41 - 7. Moció presentada pel grup municipal del PSC a favor del diàleg i la reconciliació. 20:24:59 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:29:23 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:33:57 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:35:24 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:41:46 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:42:43 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:44:47 - M. Neus Puig Casademunt 20:45:06 - Martí Pujol Casals 20:45:16 - 8. Moció presentada pel grup municipal del PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles. 20:45:29 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:50:12 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:52:07 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:52:48 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:58:29 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:58:46 - Martí Pujol Casals 21:02:23 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:03:47 - Martí Pujol Casals 21:04:10 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:04:16 - Martí Pujol Casals 21:04:47 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:04:48 - Martí Pujol Casals 21:05:33 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:06:03 - Martí Pujol Casals 21:07:12 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:07:25 - Martí Pujol Casals 21:08:12 - M. Neus Puig Casademunt 21:08:28 - Martí Pujol Casals 21:08:39 - 9. Donar coneixement al Ple de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària. 21:08:41 - M. Neus Puig Casademunt 21:09:03 - 10. Donar compte de la remissió del quart trimestre de 2017 de l’execució pressupostària. 21:09:46 - 11. Donar compte de la presentació al Ministeri de l’obligació de remissió anual del pressupost inicial 2018 així com de l’informe d’intervenció del compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre l’estabilitat press 21:11:00 - 12. Donar compte de la presentació al Ministeri dels Plans Pressupostaris a mig termini 2019-2021, segons Ordre HAP/2015/2012, que desenvollupa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 21:11:30 - 13. 21:11:52 - Martí Pujol Casals 21:12:03 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:13:04 - Martí Pujol Casals 21:13:16 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:14:15 - Martí Pujol Casals 21:14:46 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:14:46 - Martí Pujol Casals