Ple ordinari del dia 26 de juliol de 2018

19:31:51 - Martí Pujol Casals 19:32:33 - 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 28-5-2018 i 15-6-2018 19:32:34 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:09 - Martí Pujol Casals 19:33:13 - 2. Expedient 1698/2018. Aprovació del Compte General 2017 19:33:15 - M. Neus Puig Casademunt 19:34:35 - Martí Pujol Casals 19:35:00 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:38:02 - Martí Pujol Casals 19:38:06 - VOTACIÓ 19:38:12 - M. Neus Puig Casademunt 19:38:26 - 3. Expedient 3283/2018. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 19:38:28 - M. Neus Puig Casademunt 19:43:34 - Martí Pujol Casals 19:43:37 - VOTACIÓ 19:43:38 - M. Neus Puig Casademunt 19:43:48 - 4. Expedient 2629/2018. Dictamen sobre l'aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns referit a data 31 de desembre de 2017 19:43:50 - M. Neus Puig Casademunt 19:45:40 - Martí Pujol Casals 19:46:52 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:47:32 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:49:10 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:49:33 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:50:16 - VOTACIÓ 19:50:18 - M. Neus Puig Casademunt 19:50:29 - 5. Expedient 3209/2018. Donar coneixement de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària 19:50:35 - M. Neus Puig Casademunt 19:52:09 - PRECS I PREGUNTES 19:52:24 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:52:50 - Antoni Garcia Estevan ERC 19:53:46 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:56:35 - Joana Lorente Nájar ERC 19:57:58 - Martí Pujol Casals 19:58:21 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:58:56 - Martí Pujol Casals 19:59:14 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:02:51 - Martí Pujol Casals 20:05:15 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:05:36 - Martí Pujol Casals 20:06:04 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:09:19 - Joana Lorente Nájar ERC 20:10:51 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:14:52 - Joana Lorente Nájar ERC 20:16:30 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:19:14 - Antoni Garcia Estevan ERC 20:19:58 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:23:43 - Martí Pujol Casals 20:23:50 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:24:02 - M. Neus Puig Casademunt 20:24:20 - Martí Pujol Casals 20:24:31 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:24:40 - Martí Pujol Casals 20:24:42 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:25:23 - Martí Pujol Casals 20:25:26 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:30:52 - Martí Pujol Casals 20:31:52 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:32:16 - Joan Ramon Bernabé PSC