Ple ordinari del dia 26 de novembre de 2018

19:32:09 - Martí Pujol Casals 19:32:14 - 1. Aprovació acta anterior 12/11/2018 19:32:14 - M. Neus Puig Casademunt 19:32:32 - Martí Pujol Casals 19:32:33 - 2. exp 4906/2018. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 19:32:42 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:20 - Martí Pujol Casals 19:33:48 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:55 - Martí Pujol Casals 19:33:58 - 3. Exp. 4907/2018. Aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control financer 19:34:00 - M. Neus Puig Casademunt 19:34:45 - Martí Pujol Casals 19:35:54 - M. Neus Puig Casademunt 19:36:11 - 4. Exp. 4934/2018. Aprovació del Règim de Control Intern 19:36:12 - M. Neus Puig Casademunt 19:36:44 - Martí Pujol Casals 19:36:53 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:38:51 - Martí Pujol Casals 19:38:57 - M. Neus Puig Casademunt 19:39:05 - 5. Exp. 4689/2018. Aprovació del pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2019 i aprovació plantilla i Relació llocs de treball 19:39:08 - M. Neus Puig Casademunt 19:42:06 - Josep Aixandri Tarré ERC 19:49:54 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:55:18 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:55:49 - M. Neus Puig Casademunt 19:56:27 - Martí Pujol Casals 19:57:24 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:00:50 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:08:31 - Martí Pujol Casals 20:09:59 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:11:55 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:13:50 - Martí Pujol Casals 20:13:56 - M. Neus Puig Casademunt 20:14:16 - 6. Exp. 1871/2018. Resolució dels recursos de reposició presentats contra l'Aprovació de l'acord de la mesa negociadora en relació a la valoració de llocs de treball 20:14:18 - M. Neus Puig Casademunt 20:17:09 - Martí Pujol Casals 20:17:31 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:19:14 - Martí Pujol Casals 20:19:51 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:20:05 - Martí Pujol Casals 20:20:29 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:21:00 - Martí Pujol Casals 20:21:49 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:22:30 - Martí Pujol Casals 20:22:36 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:24:55 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:28:08 - M. Neus Puig Casademunt 20:28:21 - 7. Exp. 4949/2018. Moció presentada per ERC a favor de l'absolució dels presos polítics 20:28:23 - M. Neus Puig Casademunt 20:28:30 - Martí Pujol Casals 20:28:39 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:36:05 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:39:11 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:43:18 - M. Neus Puig Casademunt 20:43:34 - 8. Exp. 5135/2018. Moció del Grup Municipal Socialista al Ple per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic 20:43:52 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:48:06 - Pere Grivé Martínez ERC 20:49:05 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:50:52 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:55:15 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:56:51 - M. Neus Puig Casademunt 20:57:03 - 9. Exp. 5136/2018. Moció del Grup Municipal Socialista el Ple per instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors 20:57:28 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:03:47 - Pere Grivé Martínez ERC 21:05:06 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:06:00 - Martí Pujol Casals 21:06:18 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:06:51 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:12:26 - M. Neus Puig Casademunt 21:12:37 - Martí Pujol Casals 21:12:40 - 10. Moció del Grup Municipal Socialista amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere 21:12:47 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:20:47 - Martí Pujol Casals 21:22:00 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:22:18 - Martí Pujol Casals 21:23:09 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:23:35 - Martí Pujol Casals 21:24:17 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:25:19 - Martí Pujol Casals 21:25:46 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:26:46 - Pere Grivé Martínez ERC 21:27:14 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:27:27 - Martí Pujol Casals 21:27:38 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:27:50 - Martí Pujol Casals 21:28:22 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:35:33 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:37:04 - M. Neus Puig Casademunt 21:37:25 - Martí Pujol Casals 21:37:31 - 11. Exp. 4915/2018. Donar compte de les resolucions d'alcaldia desde la darrera gestió plenària ordinària 21:37:36 - M. Neus Puig Casademunt 21:37:54 - 12. Exp. 4798/2018. Donar compte al Ple de la tramesa d'informació al Ministeri d'Hisenda de l'execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2018 21:38:48 - 13. Exp. 4936/2018. Donar compte al Ple del Pla Anual de Control Financer 21:39:17 - Martí Pujol Casals 21:39:19 - PRECS I PREGUNTES 21:39:45 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:40:19 - Antoni Garcia Estevan ERC 21:40:47 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:42:08 - Martí Pujol Casals 21:42:37 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:42:54 - Martí Pujol Casals 21:42:54 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:43:05 - Martí Pujol Casals 21:43:22 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:45:02 - Pere Grivé Martínez ERC 21:46:30 - Martí Pujol Casals 21:48:33 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:49:37 - Pere Grivé Martínez ERC 21:50:45 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:50:51 - Pere Grivé Martínez ERC 21:52:11 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:52:19 - Martí Pujol Casals 21:53:24 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:55:32 - Pere Grivé Martínez ERC 21:58:19 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 22:02:50 - Joana Lorente Nájar ERC 22:04:51 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 22:08:27 - Josep Aixandri Tarré ERC 22:09:54 - Pere Grivé Martínez ERC 22:10:36 - Martí Pujol Casals 22:13:57 - Pere Grivé Martínez ERC 22:15:17 - Martí Pujol Casals 22:16:29 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 22:21:14 - Martí Pujol Casals 22:21:37 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA