Sr. Jaume Majoral i Ginesta (JuntsxLlinars)

Tinent d'Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Representant de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Consell Escolar Municipal

Declaració de béns

Declaració d'activitats


 

Dades biogràfiques

Lloc i data de naixement:

Barcelona, el 10 d'agost de 1955

Formació:

Pèrit mercantil per la Universitat de Barcelona

Trajectòria professional:

Vinculat al món de la banca, una primera etapa al Banc de Sabadell i posteriorment a La Caixa.

Actualment jubilat

Trajectòria política:

Legislatura 2011-2015, Regidor del Grup Municipal de CIU

Legislatura 2015-2019, Regidor del Grup Municipal PdeCAT

Actual Regidor del Grup Municipal Junts x Llinars

 

Dades de contacte:

Adreça electrònica: jmajoral@llinarsdelvalles.cat

 

Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç

  • Per assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 250 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus: 100 €/sessió

Aprovat per Ple de data 1 de juliol de 2019

 

Registre d'interessos

Declaració de béns i activitats

Darrera actualització: 03.02.2023 | 09:24