Càrrecs de confiança

Nombre 1 càrrec de personal eventual
Denominació Responsable de Comunicació
Tasques bàsiques Entre d'altres, relació amb els mitjans de comunicació, organització de campanyes de comunicació, gestionar l'arxiu d'imatges, comunicació externa de l'Ajuntament
Dedicació horària Temps parcial 25% de la jornada
Retribució anual bruta 11.000 €

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2019 es va nomenar al Sr. Iban Sangrador Gili per ocupar el lloc de Responsable de Comunicació adscrit a l'Àrea de Serveis Centrals.

Currículum Sr. Iban Sangrador

 

 

Darrera actualització: 10.02.2020 | 09:48
Darrera actualització: 10.02.2020 | 09:48