Càrrecs de confiança

 

 Nombre  1 càrrec de personal eventual
 Denominació   Responsable de Comunicació
 Tasques     bàsiques  Entre d'altres, relació amb els mitjans de comunicació,  organització de campanyes de comunicació, gestionar l'arxiu d'imatges, comunicació externa de l'Ajuntament
 Dedicació   horària  Temps parcial 25% de la jornada
 Retribució   anual bruta  11.000 €

 

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2019 es va nomenar al Sr. Iban Sangrador Gili per ocupar el lloc de Responsable de Comunicació adscrit a l'Àrea de Serveis Centrals.


Currículum Sr. Iban Sangrador

Darrera actualització: 14.06.2023 | 11:38
Darrera actualització: 14.06.2023 | 11:38