Pla d'Actuació de Mandat 2019-2023

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, aprovat en el Ple de data 27 de gener de 2020, esdevé el full de ruta que ha d'orientar l'acció de govern els propers 4 anys.  Per tant, no és una mera declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les priincipals prioritats i actuacions que es durant a terme.

Per fer d'aquest document de planificació estratègica un element viu i transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de comptes esdevenen centrals.

Ës per això que s'ha previst disposar d'una plataforma virtual, amb el suport de Diputació de Barcelona, on poder consultar la informació bàsica del Pla de Mandat i la seva execució, de tal manera que se n'asseguri la transparència i el retiment de comptes envers la ciutadania.   

 

Darrera actualització: 28.02.2020 | 08:07
Darrera actualització: 28.02.2020 | 08:07