Regidoria de la Dona

Les línies bàsiques d'actuació de la Regidoria de la Dona són les que recull el Pla Municipal d'Igualtat de Gènere (2009-2012), l'objectiu general del qual és:

"Impulsar, des de l'Ajuntament, la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits socials, econòmics, polítics i culturals del municipi de Llinars del Vallès, per tal d'aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, tot afavorint l'apoderament de les dones i la seva veritable ciutadania, així com la implicació dels homes en la definició de nous models de masculinitat i en la lluita per a la igualtat"  (pàg. 15).


Les línies estratègiques d'actuació són:

1. Impulsar de les polítiques d'igualtat de gènere
2. Treballar per contribuir a l'eradicació de la violència de gènere
3. Promoure l'augment de la participació sòcio - política de les dones
4. Repartiment de treballs i usos del temps: promoure la conciliació i la coresponsabilitat
5. Fomentar la coeducació i la formació i producció cultural de les dones
6. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny del territori
7. Promoció de la salut de les dones

La regidoria de la Dona té en dependència funcional el Punt Dona, com a executor d'aquestes línies d'actuació.

Mas Bagà, 24 - 08450 Llinars del Vallés - Barcelona
Telèfon: 93 841 38 42
Fax: 93 841 37 21
Adreça electrònica: puntdona@llinarsdelvalles.cat
Horari:  
Hores convingudes prèviament
Darrera actualització: 17.05.2017 | 19:03