Regidoria d'Hisenda i Administració

Confecció i control dels Pressupostos municipals, aquest consisteix en : Control d'ingressos - control de la despesa, - Aprovació de les despeses - Control, per part dels tècnics competents, de les obres a fi d'evitar desviacions dels pressupostos aprovats - Impulsar tècniques d'estalvi .

Confeccionar Ordenances fiscals : correspon a la part de tributs, aquests els formen els impostos, taxes i preus públics. Per tal d'adaptar-les a la normativa legal, cada any s'han de fer les revisions i posteriors modificacions. Cal que hi hagi un estudi econòmic que la justifiqui- Padrons Municipals

Recaptació, el cobrament es porta des de l'Ajuntament, a excepció dels tributs que s'hagin cedit a la Diputació de Barcelona mitjançant la seva oficina de cobrament que és l'Organisme de Recaptació Tributària.

Pl. de la Vila, 1 - 08450 Llinars del Vallés - Barcelona
Telèfon: 93 841 27 50
Fax: 93 841 28 14
Adreça electrònica: jaixandri@llinarsdelvalles.cat
Horari:  
Hores convingudes
Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:51