Registre d'interessos

Els representants locals han de formular una declaració sobre les causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i una declaració dels seus béns patrimonials.

Aquestes declaracions s’han de presentar quan es pren possessió del càrrec, quan s’efectui el cessament, en el moment de finalitzar el mandat i quan hi ha modificacions. 

El Ple de data 17 de març de 2011, va aprovar la creació del Registre d’interessos de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, el nou sistema de registre i els models que s’hauran de fer servir.