Registre d'interessos

Els representants locals han de formular una declaració sobre les causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i una declaració dels seus béns patrimonials.

Aquestes declaracions s’han de presentar quan es pren possessió del càrrec, quan s’efectui el cessament, en el moment de finalitzar el mandat i quan hi ha modificacions. 

El Ple de data  27 de març de 2023 va aprovar, per unanimitat, les instruccions i els nous models del Registre d'Interessos i de Béns Patrimonials de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.