Modificació Ordenança de Civisme

L'Ajuntament de Llinars del Vallès disposa d'una ordenança de civisme aprovada pel Ple de la Corporació de data 17 de juliol de 2008 (publicada al BOP 1-8-2008)

Atès el temps transcorregut des de la seva aprovació, s'ha cregut necessari realitzar certes modificacions en aquesta ordenança, i per tant, sotmetre a participació de la ciutadania per tal que puguin realitzar les aprotacions a la modificació que ve motivada per:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Aquest procés participatiu ha estat obert des del dia 6 de juny fins el dia 4 de juliol de 2017.

Darrera actualització: 01.02.2018 | 14:05