Ple ordinari del dia 18 d'octubre de 2017

12:11:34 - Rafaela Fernández Pérez ERC 16:27:08 - M. Neus Puig Casademunt 18:19:08 - Pere Grivé Martínez ERC 19:29:47 - Sol·licitud incorporació a l'ordre del dia de moció presentada pels Grups Municipals d'ERC, MALL-CUP-PA I PDeCAT 19:29:51 - Declaració d'urgència per incorporar la "Moció de suport als presidents d'Omnium Cultural i de l'Associació Nacional Catalana" a l'ordre del dia 19:30:09 - M. Neus Puig Casademunt 19:31:18 - 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24-07-2017 19:31:22 - M. Neus Puig Casademunt 19:31:40 - VOTACIÓ 19:31:40 - M. Neus Puig Casademunt 19:31:53 - 2. Expedient 484/2016. Expedient sancionador per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos Sra. A.I.P.E. 19:31:56 - M. Neus Puig Casademunt 19:36:01 - Martí Pujol Casals 19:37:24 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:38:26 - Martí Pujol Casals 19:40:00 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:41:23 - Martí Pujol Casals 19:41:43 - VOTACIÓ 19:42:07 - M. Neus Puig Casademunt 19:42:41 - Martí Pujol Casals 19:42:51 - VOTACIÓ: 3. Expedient 415/2016. Expedient sancionador per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos 19:43:11 - M. Neus Puig Casademunt 19:43:52 - VOTACIÓ: 4. Expedient 524/2017. Expedient sancionador per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos Sra. N.S.P. 19:44:04 - Martí Pujol Casals 19:44:10 - M. Neus Puig Casademunt 19:44:24 - 5. Expedient 728/2017. Designació de representant en el Consorci de Promoció Enoturística del territori D.O. Alella 19:44:30 - M. Neus Puig Casademunt 19:45:20 - Martí Pujol Casals 19:46:25 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:47:00 - Joan Ramon Bernabé PSC 19:47:56 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:50:59 - Martí Pujol Casals 19:52:52 - Jordi Balboa Lago GIPLL 19:53:15 - Martí Pujol Casals 19:54:32 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:54:49 - Martí Pujol Casals 19:55:49 - M. Neus Puig Casademunt 19:55:58 - VOTACIÓ 19:56:00 - M. Neus Puig Casademunt 19:56:32 - 6. Expedient 4613/2017. Aprovació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 19:56:33 - M. Neus Puig Casademunt 20:00:17 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:03:10 - Martí Pujol Casals 20:05:56 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:07:08 - Martí Pujol Casals 20:13:02 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:13:32 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:23:36 - Martí Pujol Casals 20:23:43 - VOTACIÓ 20:23:50 - M. Neus Puig Casademunt 20:24:11 - Martí Pujol Casals 20:24:18 - 7. Expedient 4369/2017. Moció a favor d'una consulta sobre la revisió del POUM 20:24:21 - M. Neus Puig Casademunt 20:28:27 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:33:44 - Pere Grivé Martínez ERC 20:35:28 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:36:13 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:40:34 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:41:18 - Martí Pujol Casals 20:41:49 - VOTACIÓ 20:42:05 - M. Neus Puig Casademunt 20:42:26 - 8. Expedient 4625/2017. Moció de rebuig a la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre 20:42:27 - M. Neus Puig Casademunt 20:44:56 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:45:28 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:46:12 - Joan Ramon Bernabé PSC 20:47:38 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:49:38 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 20:51:03 - VOTACIÓ 20:51:09 - M. Neus Puig Casademunt 20:51:20 - Martí Pujol Casals 20:51:26 - 9. Expedient 4796/2017. Moció de suport als presidents d’Omnium cultural i de l’Associació Nacional Catalana 20:51:28 - M. Neus Puig Casademunt 20:54:33 - Martí Pujol Casals 20:57:10 - Jordi Balboa Lago GIPLL 20:58:18 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:00:17 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:01:46 - Jaume Majoral Ginesta PDeCAT 21:03:07 - VOTACIÓ 21:03:11 - M. Neus Puig Casademunt 21:03:24 - Martí Pujol Casals 21:03:30 - 10. Expedient 4243/2017. Donar coneixement de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària 21:03:32 - M. Neus Puig Casademunt 21:03:59 - 11. Expedient 4030/2017. Donar compte de la presentació al Ministeri de les Línies Fonamentals de l'Exercici Pressupostari 2018 (línies 2017-2018) 21:04:12 - M. Neus Puig Casademunt 21:05:03 - 12.Expedient 3917/2017. Donar compte de la remissió del segon trimestre 2017 de l'execució pressupostària 21:05:06 - M. Neus Puig Casademunt 21:05:59 - 13. Precs i preguntes 21:05:59 - Martí Pujol Casals 21:06:26 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:10:50 - Pere Grivé Martínez ERC 21:11:10 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:11:19 - Martí Pujol Casals 21:11:25 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:12:15 - Pere Grivé Martínez ERC 21:12:52 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:13:51 - Pere Grivé Martínez ERC 21:14:28 - M. Neus Puig Casademunt 21:14:41 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:15:44 - Martí Pujol Casals 21:15:45 - Jordi Balboa Lago GIPLL 21:16:05 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 21:16:59 - Martí Pujol Casals 21:24:55 - Joan Ramon Bernabé PSC 21:25:16 - Martí Pujol Casals