Josep Aixandri Tarré (ERC)

 • Tinent d'Alcalde
 • Regidor d'Hisenda
 • Regidor d'Administració
 • Regidor de Seguretat Ciutadana
 • Membre de la Junta de Govern Local
 • Coordinador de l'àrea de Serveis Centrals
 • Portaveu del Grup Municipal d'ERC

Representant de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

 • Govern de salut local del Baix Montseny
 • Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública (AMAP) (Suplent)

AGENDA  


Registre d'interessos:


Dades biogràfiques:

Lloc i data de naixement:

Barcelona, el 22 de maig de 1951

Formació:

Llicenciat en Geografia i Història per la UB 

Trajectòria professional:

Treballador d'una entitat bancària

Actualment està jubilat

Trajectòria política:

Regidor del Grup Municipal d'ERC des de 2011

Legislatura 2011 - 2015 Regidor d'Hisenda i Interior

Legislatura 2015-2019  Regidor d'Hisenda i Administració

Des de la legislatura 2019-2023 fins l’actualitat Regidor d'Hisenda, Administració i Seguretat Ciutadana


Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç:

 • Per assistència a les sessions de Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
 • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

Aprovat per Ple de data 4 de juliol de 2023

 


Dades de contacte:

Adreça electrònica: jaixandri@llinarsdelvallescat


 

Darrera actualització: 13.03.2024 | 08:10