Acords del ple extraordinari celebrat el dia 2 de maig de 2022

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 10:00

L’inici d’aquest ple extraordinari començava amb la benvinguda per part de l’alcalde Martí Pujol a tots els presents al ple i excusant la presència del regidor de Ciutadans, Francisco José Casero, que no podia acudir al ple per motius personals.

El primer punt de l’ordre del dia era, com de costum, l’aprovació de l’acta anterior, en aquest cas corresponent al ple ordinari del passat 28 de març.

Seguidament, el segon punt corresponia a la modificació de crèdit que incorporava 860.892 € del romanent de tresoreria a les Despeses Generals i també incorporava 196.095 € que provenien de subvencions d’ens superiors com la Diputació de Barcelona. Aquest total de 1.056.087 € servirà entre altres coses per arranjar camins rurals, fer promoció turística i per la instal·lació d’una caldera de biomassa al Castell Nou que ha de proveir edificis municipals com l’Ajuntament o Mas Bagà. Aquest punt va ser aprovat amb 11 vots a favor i una abstenció.

El tercer punt de l’ordre del dia corresponia a la modificació de llocs de treball, on es modificava la relació de llocs de treball aprovada el passat 29 de novembre en sessió plenària, aquesta modificació millora les condicions dels agents per tal d’estabilitzar la plantilla de policia local i modifica una plaça d’agent, que passarà a fer funcions d’Agent responsable dels agents cívics per reforçar les funcions d’aquest departament. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat dels regidors presents.

El quart i el cinquè punt anaven lligats. Pel que fa al primer corresponia a l’aprovació del codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Llinars i de Llinars Cultural S.L.U. Aquest codi ètic ha de permetre establir els principis ètics que han d’obeir els regidors i regidores i els alts càrrecs de la corporació, així com aquells que tinguin responsabilitats a Llinars Cultural S.L.U., sota els principis de transparència i accés a la informació i al bon govern. El cinquè punt era una declaració institucional sobre el compromís de lluita contra el frau per part de tot el personal vinculat a l’Ajuntament i a la societat municipal Llinars Cultural S.L.U. Ambdós punts van ser votats a favor per unanimitat dels regidors presents i han de facilitar la lluita contra el frau i la transparència i garantia d’accés a la informació pública.

En l’últim punt de l’ordre del dia es portava a ple un conveni urbanístic realitzat entre l’Ajuntament i diversos propietaris de la zona del Pla Morató que ha de permetre incorporar aproximadament 490.498m2 com a terreny d’ús públic en els sis anys posteriors a l’aprovació del nou Pla d’Ordenació que s’està tramitant i que està pendent d’aprovació final, a part d’incorporar dues zones d’ús industrial repartides entre la rotonda propera a L’Esportiu i la carretera C251 tocant a Cardedeu. Aquesta actuació també representa la possible creació d’un nou vial que connectarà amb el Polígon Mogent. Aquest punt de l’ordre del dia va tenir el suport d’11 dels regidors i regidores presents, i el vot en contra de la regidora del MALL.
 

 

ERC

PSC

C’s

MALL

JxLl

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28-03-2022.
 

AF

AF

Absent

AF

AF

2. Modificació de Crèdit 03/2022

AF

AF

Abs

AF

3. Modificació parcial de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2022
 

AF

AF

AF

AF

4. Aprovació  del codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i de la societat municipal Llinars Cultural SLU
 

AF

AF

AF

AF

5. Aprovació de la Declaració Institucional del compromís de lluita contra el frau de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i de la societat municipal Llinars Cultural SLU
 

AF

AF

AF

AF

6. Aprovació del conveni de col·laboració urbanístic entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i diversos propietaris del paratge Pla Morató

AF

AF

EC

AF

 

Darrera actualització: 13.05.2022 | 10:27