Alcaldia

Salutació de l'Alcalde

En nom de la Corporació municipal, us dono la benvinguda al web de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

Les noves tecnologies són una eina del present, d’eficiència i d’eficàcia, complementàries als serveis presencials que presta l’administració.

Hem apostat d’una manera clara per l’administració electrònica, i això ha suposat tenir diversos reconeixements en aquest sentit.

Des d’aquest punt d’inici tindreu accés a diferents opcions.  Des de generar o consultar l’estat de qualsevol tramitació sense límit d’hores i sense desplaçaments, així com conèixer tota la informació oficial i altres informacions d’interès.  Una administració oberta, 24 hores al dia, 365 dies l’any.

Volem aprofitar totes les oportunitats tècniques de que disposem també per donar a conèixer el nostre municipi, el seu comerç, la seva gent, el seu patrimoni i la seva rica vida social i cultural.

Us convidem a navegar per aquesta eina.

Martí Pujol i Casals

Alcalde de Llinars del Vallès