Estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc ambientals

Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc ambientals de les figures de planejament aprovats definitivament i publicats als diaris oficials corresponents es poden descarrergar des del portal del Registre de Planejament de Catalunya:

REGISTRE DE PLANEJAMENT

Darrera actualització: 14.05.2018 | 11:33
Darrera actualització: 14.05.2018 | 11:33