Ple Municipal

En aquest apartat trobareu les convocatòries dels propers plens i les actes.

També podreu seguir en directe el Ple. L’emissió es fa mitjançant el sistema de reproducció en temps real, que permet veure els continguts de vídeo sense necessitat de ser descarregats i estarà operatiu quan comenci la sessió plenària.
 

LEGISLATURA 2019-2023

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran bimensualment, tindran lloc l'últim dilluns, no festiu, dels mesos senars del calendari, a les dinou hores, en la Sala de Plens de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte (Aprovat per Ple de data 1 de juliol de 2019)