Inventari de béns i drets

En aquest apartat podeu consultar les dades de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Llinars del Vallès aprovat pel Ple de data 26 d'abril de 2011 i les seves posteriors rectificacions aprovades per Ple:


 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 14:00

Documents

Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2013
871,87KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2014
820,49KB
Aprovació nou inventari general de béns a 31/12/2010
607,55KB
A.I.2 Béns de servei públic immobles i drets reals
304,19KB
A.III.Béns patrimonials immobles
183,74KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2017
45,54KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
681,25KB
B_Patrimoni municipal del sòl
24,39KB
C_Patrimoni històric-artístic
14,45KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2018
1,3MB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1,2MB
B_Patrimoni municipal de sòl
269,96KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
254,27KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2019
105,45KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
964,6KB
B_Patrimoni municipal del sòl
133,43KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
122,11KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2020
237,93KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1003,31KB
B_Patrimoni municipal del sòl
132,7KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
122,4KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2021
328,6KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1,1MB
B_Patrimoni municipal del sòl
132,97KB
C_Patrimoni Històric-Artistic
123,16KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2022
398,95KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1,1MB
B_Patrimoni municipal del sòl
133,74KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
123,39KB
Darrera actualització: 31.01.2024 | 14:00