Comptes anuals

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre la seva situació econòmica i patrimonial; les despeses, ingressos, beneficis o pèrdues reals que ha tingut durant l'any; i oferir informació detallada de l'execució del pressupost municipal.

Enllaç a la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb informació dels comptes generals tramitats.

En aquest enllaç podeu consultar els informes dels comptes generals de les Corporacions Locals emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

Darrera actualització: 23.09.2022 | 12:57
Darrera actualització: 23.09.2022 | 12:57