Descàrrega de cartografia

Les bases cartogràfiques que s’ofereixen s’han extret de la cartografia subministrada per l’ICGC, ajustant-les al municipi i modificant-ne estructura de capes i altres variacions.

1) ESCALA 1/1.000. Inclou gran part de la zona urbana del municipi. Els arxius per descarregar són els següents:

             a) Plànol en format PDF on es pot veure l’àmbit del municipi on disposem de cartografia 1/1.000.

             b) Arxius en format DWG amb tota la informació de les bàses cartograàfiques. S’ha distribuit en 6 arxius DWG comprimits al format RAR per un millor maneig.

  

2) ESCALA 1/5.000. Inclou tot el terme municipal. Els arxius per descarregar són els següents:

             a) Arxius en format DWG amb tota la informació de les bàses cartograàfiques. S’ha distribuit en 2 arxius DWG comprimits al format RAR per un millor maneig.

    

3) Plànol del terme municipal i carrerer de les zones urbanes en format PDF. 

                    

 

 

Darrera actualització: 14.05.2018 | 11:31
Darrera actualització: 14.05.2018 | 11:31