Informació de la seu electrònica

Informació de la seu electrònica

 

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Llinars del Vallès

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

 

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Ordenança reguladora de l'Administració electrònica.

 

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Llinars del Vallès que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.

2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.

3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

 

Certificats de dispositiu utilitzats

 

Seu Electrònica

URL: https://www.llinarsdelvalles.cat

Emès per a: Llinars del Vallès

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

 

L'Ajuntament de Llinars del Vallés també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat

Emès per a: Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

Gestió Tributaria

URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08106

Emès per a: Organisme de gestió tributària

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

 

Tramitació electrònica

URL: https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/info.0

Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

Factura Electrònica

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=185

Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

Emès per: VeriSign

Tipus certificat: Class 3 International Server CA - G3

 

Notificacions electròniques:

Bústia electrònica de la seu: https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/info.0

URL: https://usuari.enotum.cat

Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya

Emès per: VeriSign

Tipus certificat: Class 3 Public Primary CA

 

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/

Emès per a: bop.diba.cat

Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

Tipus certificat: Clase 2 CA

 

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

 

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Accediu

Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:50
Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:50