Acords del Ple extraordinari del dia 20 de gener de 2021

Divendres, 22 de gener de 2021 a les 12:00

Aquest ple extraordinari i urgent era causat per les eleccions del 14 de febrer i les mesures cautelars dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tornaven a iniciar el període electoral tot i la decisió dels partits polítics i el Govern de la Generalitat d’ajornar el dia de les eleccions, i com a tal, iniciaven també els tràmits per escollir les meses.

Aquesta urgència d’escollir les meses és la que es venia a resoldre, i abans d’aprovar les meses, els regidors havien d’aprovar la urgència del ple, que va ser aprovada per unanimitat dels presents.

Un cop aprovada la urgència, el ple passava a la votació i aprovació de les meses, els regidors votaven a favor de l’elecció de les llistes, que havien estat escollides per sorteig davant la secretaria de la corporació.

A continuació s'exposa el punt de l'ordre del dia: 

1. Aprovació del sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. Aprovat per unanimitat.

Darrera actualització: 09.03.2021 | 23:27