Acords del Ple ordinari de 28 de novembre de 2022

Divendres, 2 de desembre de 2022 a les 09:00

El ple s’iniciava amb l’alcalde Martí Pujol excusant l’assistència del regidor de Ciutadans Francisco José Casero.

El primer punt de l’ordre del dia era l’acta de l’anterior sessió plenària del passat 17 d’octubre, que quedava aprovada per unanimitat dels presents.

El segon punt de l’ordre del dia feia referència a l’aprovació del pressupost i la plantilla de llocs de treball per l’any 2023. Aquest any el pressupost és de 16.287.000 €. Inclou el pressupost de l’Ajuntament i el de l’empresa Llinars Cultural SLU. Queda aprovat amb els vots a favor dels vuit regidors d’ERC i el regidor de JxL, i els vots en contra de la regidora del MALL i els dos representants del PSC.

S’arribava al tercer punt referent al Pla Normatiu de l’Ajuntament que ha d’ordenar les diferents normatives de l’Ajuntament. Queda aprovat amb els vots a favor d’11 dels 12 regidors presents, amb l’abstenció del grup municipal del MALL.

El quart punt feia referència a la resolució de les al·legacions presentades sobre la modificació de l’ordenança municipal de circulació i el quadre de sancions de les infraccions en matèria de trànsit, seguretat viària i circulació, que havia presentat un ciutadà sobre la modificació d’aquesta ordenança. Justament aquest punt es va tirar enrere en l’anterior ple ordinari per tal de repassar les al·legacions i incorporar-les al reglament. Tots els grups municipals van aprovar per unanimitat aquest punt.

El mateix ciutadà va presentar al·legacions a l’ordenança municipal de residus, els grups municipals agraïen a aquesta persona la bona feina per repassar aquesta normativa i incloure-hi millores, algunes d’elles acceptades pel ple ordinari i que passaran a ser incloses al reglament. Queda aprovat amb els vots a favor d’11 regidors i el vot en contra de la regidora del MALL.

L’últim punt de la part resolutiva era la desestimació de les al·legacions fetes per la ciutadania a la modificació del nomenclàtor, concretament a la modificació del nom de la Plaça Santa Maria a Plaça Caritg que es va aprovar en l’anterior ple ordinari. Queda aprovat per unanimitat dels regidors presents.

El següent punt era la moció presentada pel grup municipal d’ERC per a la millora del finançament de l'Administració Local, que reclamava millor finançament pel creixent augment de preus provocat per la inflació, i que representa un repte pels ens locals que veuen mermats els seus recursos. La moció presentada va tenir el recolzament de tots els regidors i regidores presents al ple.

Per finalitzar el ple s’arribava a l’activitat de control on es ret comptes de l’informe de la sindicatura de comptes, de l’execució pressupostària del tercer trimestre, del pla anual de control financer del 2022, de les resolucions d’alcaldia, així com del cost dels serveis de les entitats locals.

I per últim, el grup del PSC i del MALL van fer precs i preguntes a l’equip de govern.

Darrera actualització: 24.01.2023 | 10:26