Acords del ple ordinari del dia 26 de setembre de 2022

Dijous, 29 de setembre de 2022 a les 11:00

El primer ple després del període estival començava amb l’alcalde disculpant la presència del regidor de Ciutadans, Francisco Jose Casero i la regidora d’esquerra, Marisol Fernández, ambdós per malaltia. Un cop iniciat el ple amb aquesta prèvia, es donava pas a la votació de l’acta del ple del passat 25 de juliol, que restava aprovada per unanimitat dels 11 regidors presents.

Seguia el ple amb el segon punt de l’ordre del dia, que rectificava el decret d’alcaldia d’adhesió al codi ètic, aquest punt era necessari per poder accedir als fons Next Generation que atorga la UE i que han de servir per arreglar infraestructures d’aigua, tot i que l’ajuntament va aprovar recentment el seu codi ètic, aquest tràmit era necessari per poder accedir a aquests fons, tot els regidors presents van aprovar el punt per unanimitat.

Seguidament s’arribava al tercer punt de l’ordre del dia, aquest punt havia d’estimar parcialment les al·legacions d’un ciutadà a “l’ordenança municipal de Circulació i el quadre de sancions per infraccions en matèria de trànsit, seguretat viària i circulació”, un cop presentada la proposta al ple de l’ajuntament, alguns grups municipals demanaven d’estimar algunes de les al·legacions que els tècnics havien refusat, vist la discrepància, l’alcalde Martí Pujol va demanar de retirar el punt a la secretaria de la corporació per poder posar en comú els punts modificats per el ciutadà.

El següent punt de l’ordre del dia era referent al canvi d’adscripció del Consorci Besòs-Tordera, la llei de règim jurídic del sector públic preveu diferents elements per determinar l’adscripció dels ens com el Consorci Besòs-Tordera. En aquest cas, es complien els requisits per territori per poder adscriure el consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental i no com fins aquest moment, a l’Àrea metropolitana de Barcelona. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’Esquerra, PSC i Junts i el vot en contra de la regidora del MALL.

El cinquè punt feia referència a la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació del conveni de col·laboració urbanístic entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i diversos propietaris del paratge Pla Morató. Aquest conveni entre l’ajuntament i els propietaris té la intenció de passar a sòl no urbanitzable d’utilitat pública el que fins ara era sol agrari creant un parc públic de gairebé 60 hectàrees. Les al·legacions les presentaven el grup municipal del MALL, la plataforma El Gaig, l’associació de defensa del Corredor-Montnegre i Baix Montseny i la Coordinadora per a la Salvaguarda del Baix Montseny. El punt restava aprovat amb els vots a favor d’Esquerra, PSC i Junts i només el vot en contra de la regidora del MALL.

Seguidament s’entrava a l’apartat no resolutiu del ple, on Esquerra i Junts presentaven una moció no resolutiva pel manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, aquest manifest repassava tots els fets transcorreguts des de la consulta del 9 de novembre fins a les conseqüències de l’1 d’octubre on molts dels convocants van ser jutjats. Aquesta moció  coincidia amb l’aniversari dels 5 anys dels fets de l’1 d’octubre i buscava “la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució”. La moció va ser aprovada amb els vots a favor d’Esquerra, Junts i Mall i els vots en contra dels dos regidors del PSC.

El setè punt també era una moció no resolutiva, aquesta presentada pel grup del PSC, contra l’ocupació il·legal d'habitatges als municipis de l'arc metropolità de Barcelona. En el text de la moció es feia palès que no s’ha dotat de recursos als ajuntaments referents als problemes d’habitatge. La moció restava aprovada amb els vots a favor de tots els regidors i regidores presents.

Per finalitzar la part no resolutiva es donava compte a ple de la remissió pressupostària del segon trimestre de 2022 i de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

Pel que fa al torn de precs i preguntes el Grup Municipal del MALL va formular oralment set preguntes al grup de govern que han de ser contestades abans del proper ple,  igualment també va presentar una pregunta el Grup Municipal del PSC.

AF= A Favor
EC= En Contra
Abs= Abstenció

 

ERC

PSC

C’s

MALL

JxLl

Part resolutiva

1. 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25-07-2022.

AF

AF

 

AF

AF

2. 2. Expedient 4967/2022. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2022-0766 de data 8 d'agost de 2022 relatiu a l'adhesió al Codi Ètic.

AF

AF

 

AF

AF

3. 3. Expedient 2778/2022. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de Circulació i el quadre de sancions per infraccions en matèria de trànsit, seguretat viària i circulació.

Es retira

4. 4. Expedient 4846/2022. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.

AF

AF

 

EC

AF

5. 5. Expedient 1770/2022. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació del conveni de col·laboració urbanístic entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i diversos propietaris del paratge Pla Morató.

AF

AF

 

EC

AF

Activitat de control

6. 6. Expedient 5532/2022. Moció no resolutiva presentada pels grups municipals ERC i JUNTS X LLINARS per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació 

AF

EC

 

AF

AF

7. 7. Expedient 5685/2022. Moció no resolutiva presentada pel grup municipal PSC contra l'ocupació il·legal d'habitatges als municipis de l'arc metropolità de Barcelona

AF

AF

 

AF

Abs

8. 8. Expedient 5162/2022. Donar compte de la remissió de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2022

Sense votació

9. 9. Expedient 5493/2022. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

10. Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 24.01.2023 | 10:24