Acords del ple ordinari del dia 28 de març de 2022

Dijous, 7 d'abril de 2022 a les 09:00

El passat dilluns dia 28 de març a les 19h s’iniciava el Ple Ordinari.
L’alcalde, Martí Pujol, començava el ple excusant la presència del regidor de Ciutadans, Francisco José Casero, per malaltia.

El primer punt de l’ordre del dia era l'aprovació de les actes del ple anterior corresponent al 31 de gener de 2022, tots els partits i regidors del ple hi van votar a favor.

Com a segon punt de l’ordre del dia es portava a ple un acord interadministratiu entre els ajuntaments de Llinars, Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor amb la intenció de recuperar

la memòria històrica del camp d’aviació que va estar operatiu durant la guerra civil a la zona d'Alfou i que estava disposat entre els 3 municipis. En aquest acord es vol buscar la cooperació interadministrativa i amb els propietaris per recuperar i documentar alguns dels 8 refugis dels quals disposava el camp d’aviació d'Alfou. Aquest punt de l’ordre del dia ha estat aprovat per la unanimitat dels presents.

 L’últim punt de l’ordre del dia portat a votació era l’aprovació dels documents de la diagnosi del pla de treball en el marc de suport a la planificació de polítiques d’infància i adolescència. Aquest pla ha estat preparat arran d’un recurs de la Diputació de Barcelona i la seva redacció representa l’anàlisi, diagnòstic i planificació d’aquestes polítiques i va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents.

Per finalitzar s’arribava a la part de control, aquesta part és un punt informatiu que no requereix votació, on es ret compte al ple de les resolucions d’alcaldia i la presentació al ministeri de l’execució del pressupost.

En l’apartat de precs i preguntes cap grup municipal en va presentar per escrit, el grup del MALL va fer una sèrie de preguntes de forma oral en finalitzar la part de control, l’equip de Govern va decidir contestar les preguntes per escrit abans de la propera sessió plenària com estableix el ROM (Reglament Orgànic Municipal).

Darrera actualització: 24.01.2023 | 10:20