Acords del Ple ordinari del dia 29 de març de 2021

Dimarts, 30 de març de 2021 a les 15:00

En primer lloc l’alcalde ha excusat l’assistència de la regidora Sra. Mònica López (ERC) per estar de baixa mèdica.

Com és de costum, l'inici del ple i de la part resolutiva del mateix començava amb l'aprovació de l'acta anterior, en aquest cas l'aprovació de l'acta de l'últim ple ordinari del passat 25 de gener i també del ple extraordinari i urgent del passat 20 de gener que definia les meses electorals de les passades eleccions del 14F.

El tercer punt de l'ordre del dia era l'aprovació de l'actualització de l'encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre l'assumpció de les funcions d'Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. Aquest punt pretenia actualitzar el conveni que té l'Ajuntament amb la Diputació per tal d'assessorar i donar suport al departament d’intervenció de l'Ajuntament. Va ser aprovat amb l'abstenció del MALL i Ciutadans (2 vots totals), i els vots a favor d'ERC, PSC i Junts per Llinars (10 vots totals).

El quart punt es referia a l'adhesió al conveni de coordinació entre diferents ajuntaments per a la prestació conjunta del servei de taxi. A instàncies dels cinc taxistes del municipi, l'adhesió a aquest conveni ajudarà a ampliar el servei d'aquestes llicències per poder operar en 16 municipis de les rodalies. Va ser aprovat per unanimitat dels dotze regidors presents.

Conclosa la part resolutiva, arribava la part de control, que s'iniciava amb una moció contra el tancament de l'empresa Bosch de Lliçà d'Amunt. Presentada com a moció, l'alcalde Martí Pujol proposava al ple passar aquesta a Declaració Institucional si hi havia quòrum entre els grups municipals, fet acceptat per tots els grups municipals. Això representava no passar a votació i ser considerat com a text consensuat com a Declaració Institucional.

El punt número sis, una moció relacionada amb l'Amnistia a tots els presos encausats o condemnats per l'1 d'octubre, era aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'ERC, MALL i Junts per Llinars (9 vots), i els 3 vots en contra dels grups municipals del PSC i Ciutadans.

L'última moció de l'ordre del dia, presentada pel grup municipal del MALL, perquè es declari Llinars del Vallès lliure de parcs solars fotovoltaics emplaçats en sòl no urbanitzable, quedava rebutjada només amb el vot a favor del grup que la presentava, i els onze vots en contra d'ERC, PSC, Ciutadans i Junts per Llinars. Tots ells van al·legar que calia una regulació d'òrgans superiors que regulés aquesta casuística.

Els tres últims punts de l'ordre de dia corresponien a donar compte de l'Execució Pressupostària del quart trimestre, de la presentació al Ministeri de l'obligació de remissió anual del pressupost inicial 2021 i de l'informe d'intervenció del compliment de la Llei Orgànica 2/2012, i de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

S'arribava així al punt dels precs i preguntes, en aquest ple el Grup Municipal del MALL presentava un plec de preguntes que el grup de govern contestaria, com contempla el ROM, de forma escrita. Els precs presentats pel MALL van ser llegits per la regidora portaveu del mateix grup.

A continuació s'exposen els punts de l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20-01-2021 – APROVADA. Per unanimitat dels presents.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25-01-2021  APROVADA. Per unanimitat dels presents.

3. Aprovació de l'actualització de l'encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre l'assumpció de les funcions d'Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona APROVADA. A favor: Martí Pujol i Casals (ERC)- Pere Grivé i Martínez (ERC) – Joana Lorente i Nájar (ERC) – Josep Aixandri i Tarré (ERC) – Antoni Garcia i Estevan (ERC)– Georgina Coderch (ERC) – Marisol Fernández i Martos (ERC) - Joan Ramon i Bernabé (PSC) – Mª Teresa Serra Perez-Portabella (PSC)  – Jaume Majoral i Ginesta (JxLl). En contra: Fidela Frutos Schwöbel (MALL)  – Francisco José Casero Ruiz (C's).

4. Aprovar el text i adhesió al conveni de coordinació entre diferents Ajuntaments per a la prestació conjunta del servei de taxi APROVADA. Per unanimitat dels presents.

5. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt. Acordada com a Declaració Institucional.

6. Moció de suport a l'Amnistia APROVADA. A favor: Martí Pujol i Casals (ERC)- Pere Grivé i Martínez (ERC) – Joana Lorente i Nájar (ERC) – Josep Aixandri i Tarré (ERC) – Antoni Garcia i Estevan (ERC)– Georgina Coderch (ERC) – Marisol Fernández i Martos (ERC) - Fidela Frutos Schwöbel (MALL) – Jaume Majoral i Ginesta (JxLl). En contra :Joan Ramon i Bernabé (PSC) – Mª Teresa Serra Perez-Portabella (PSC)  – Francisco José Casero Ruiz (C's).

7. Moció que presenta el Grup Municipal MALL perquè es declari Llinars del Vallès lliure de parcs solars fotovoltaics emplaçats en sòl no urbanitzable. REFUSADA. A favor: Fidela Frutos Schwöbel (MALL). En contra: Martí Pujol i Casals (ERC)- Pere Grivé i Martínez (ERC) – Joana Lorente i Nájar (ERC) – Josep Aixandri i Tarré (ERC) – Antoni Garcia i Estevan (ERC) – Georgina Coderch (ERC) – Marisol Fernández i Martos (ERC) - Joan Ramon i Bernabé (PSC) – Mª Teresa Serra Perez-Portabella (PSC) - Francisco José Casero Ruiz (C's) – Jaume Majoral i Ginesta (JxLl).

8. Donar compte de la remissió de l'Execució Pressupostària del quart trimestre de 2020.

9. Donar compte de la presentació al Ministeri de l'obligació de remissió anual del pressupost inicial 2021 i de l'informe d'intervenció del compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

10. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

11. Precs i preguntes del Grup Municipal MALL.
 

Darrera actualització: 30.03.2021 | 16:31