Acords del Ple ordinari del dia 29 de novembre de 2021

Divendres, 3 de desembre de 2021 a les 10:00

El passat 29 de novembre de 2021 a les 19 h va tenir lloc la celebració d’una sessió plenària ordinària al Teatre Auditori de Llinars, que també es va poder seguir pel canal de Youtube: Ajuntament de Llinars del Vallès.
El ple ordinari començava amb el reconeixement per part de l’alcalde Martí Pujol a la Colla Gegantera “La Patufa”, que el passat dissabte 27 de novembre van rebre el tercer premi a la iniciativa cultural BEST que s’atorga a la gala Festivitas Bestiarium.

Un cop acabada aquesta introducció per part de l’alcalde es passava a la votació de l’acta del ple anterior, que corresponia al passat 25 d’octubre de 2021, i que va ser aprovat per unanimitat dels regidors del Ple.

El punt principal de l’ordre del dia, la votació dels pressupostos consolidats pel proper any 2022, i l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball, començava amb l’explicació per part del regidor d’hisenda, Josep Aixandri, dels punts més importants dels pressupostos, que es veuen afectats aquest any pels pressupostos de l’Estat i la Generalitat encara pendents d’aprovació. També per la pèrdua de 282.000 € de l’IBI de l’autopista AP7 i per últim la sentència del TC sobre les plusvàlues que afecta la recaptació. Aquestes afectacions han provocat que el pressupost total de l’any 2022, de 14.574.300,68 € i que inclou també el pressupost de Llinars Cultural SLU; sigui inferior al de l’any 2021. Es preveuen 1.097.310,00 € en inversions, que van destinats a millores a la via pública i a les instal·lacions municipals, i que també inclouen els 110.000 € dels tres projectes guanyadors dels pressupostos participatius. Cal destacar que la ràtio d’endeutament previst és de l’11,24% a finals de 2022, molt inferior al 75% permès.

El pressupost, l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball quedava aprovada amb els vuit vots a favor d’ERC i el vot del regidor de JUNTS, els tres vots en contra dels dos regidors del PSC i la regidora del MALL, i l’abstenció del regidor de Ciutadans.

Finalitzades les valoracions de tots els grups municipals i la votació d’aquest punt del ple, s’arribava a l’activitat de control que inclou la remissió de comptes del cost efectiu dels serveis de les entitats locals, la remissió del tercer trimestre de l’execució pressupostària, el retiment de comptes del Pla anual de Control Financer i les resolucions d’alcaldia des de l’anterior ple.

Arribat el torn dels precs i preguntes, el grup municipal del MALL va presentar un seguit de precs i preguntes que l’equip de govern contestarà per escrit abans de la següent sessió plenària.

Darrera actualització: 21.12.2021 | 12:40