Acords del Ple ordinari del dia 30 de novembre de 2020

Dimecres, 2 de desembre de 2020 a les 10:00

L’últim ple de l’any contenia només dos punts a la part resolutiva del ple, com és costum, la primera era aprovar l’acta de la sessió anterior, aquesta del ple extraordinari del 19 d'octubre, que va ser aprovat per unanimitat dels regidors del ple.

En el segon punt de l’ordre del dia, un dels moments de l’any més decisius és la votació dels pressupostos, que marcaran les polítiques i la capacitat per aplicar-les de l’equip de govern. Aquest any s’incrementa el pressupost 1.730.000€, que representa un increment del 12,49%, tot i que es perden més de 200.000€ que pagava l’autopista AP7, que el 31 d’agost de 2021 passarà a ser gratuïta. El pressupost municipal va ser aprovat amb els onze vots a favor de ERC, PSC i Junts per Llinars, i els vots en contra del regidor de Ciutadans i la regidora del MALL.

S’acabava així la part resolutiva i s’iniciava la part de control. El primer punt era una moció no resolutiva presentada pel grup municipal del MALL a favor de donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular de proposta de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals. Aquesta moció va ser desestimada amb onze vots en contra, una abstenció i el vot a favor del grup que l’havia presentat. Els grups municipals que van votar en contra van al·legar que la modificació que demanava la moció faria que es perdés el control per part dels ajuntaments propers als parcs naturals concentrant la decisió al Parlament de Catalunya, i per tant perdent capacitat de decisió sobre el seu territori.

La part de control seguia amb el retiment de comptes al ple de la remissió de l'execució pressupostària del tercer trimestre del 2020, també la remissió del Cost Efectiu dels Serveis de les Entitats Locals per l'exercici 2019, el retiment de compte al ple del Pla Anual de Control Financer i per últim donar compte al ple de les resolucions d'alcaldia. Aquests punts esmentats no passen a votació, ja que només informen al Ple de l'execució dels pressupostos, decrets i d'altres activitats degudes de l'equip de govern.

Afegim els punts de l’ordre del dia i la votació de cada regidor als punts esmentats:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19-10-2020. Aprovada per unanimitat.

2. Aprovació del Pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2021 i aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball. Aprovat amb els vots a favor d'Antoni García Estevan, Georgina Coderch Pera, Josep Aixandri Tarré, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez. I les abstencions de Fidela Frutos Schwöbel i Francisco José Casero Ruiz.

3. Moció no resolutiva que presenta el grup municipal MALL en suport a la Iniciativa Legislativa Popular de proposta de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals. No s'aprova amb els vots en contra d'Antoni García Estevan, Francisco José Casero Ruiz, Georgina Coderch Pera, Josep Aixandri Tarré, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals i Pere Grivé Martínez. L'abstenció de Mònica López Bonet. I el vot a favor de Fidela Frutos Schwöbel.
 
4. Donar compte de la remissió de l'Execució Pressupostària del tercer Trimestre de 2020.

5. Donar compte de la remissió del Cost Efectiu dels Serveis de les Entitats Locals per l'exercici 2019.

6. Donar compte al Ple del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2020:

7. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

8. Precs i Preguntes.
No van ser presentades abans del Ple.

Darrera actualització: 22.02.2021 | 11:41