Acords del ple ordinari del dia 31 de gener de 2022

Divendres, 4 de febrer de 2022 a les 10:00

El passat 31 de gener va tenir lloc el primer Ple de l’any 2022. L’alcalde, Martí Pujol, va donar inici a la sessió disculpant l’absència del representant de Ciutadans, Francisco José Casero, per una causa de força major.
Els dos primers punts de l’ordre del dia, corresponien a l’aprovació de les actes anteriors del Ple Ordinari del 29 de novembre de 2021, i del Ple extraordinari del dia 7 de desembre de 2021. Ambdós punts aprovats per unanimitat dels dotze regidors presents.

Com a tercer punt de l’ordre del dia es portava a Ple la desestimació de la sol·licitud de l’empresa Llinarsport S.L. concessionària de l’Esportiu, on demanava el restabliment de les pèrdues econòmiques derivades del tancament de les instal·lacions esportives durant el període del 22 de juny al 31 de desembre de 2020. La proposta presentada al Ple demanava la desestimació de la proposta presentada per l’empresa ates que entenien que no hi havia encaix en l’ordenament jurídic per tal d’estimar la petició de la concessionària. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

S’arribava al quart punt de l’ordre del dia, referent a la “Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball”, que creava una plaça nova de Caporal per a la Policia Local que s’ocuparà en els mesos vinents. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents.

El cinquè punt corresponia a la modificació de l’ordenança 2.03 que regula l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per aquest proper exercici 2022, aquesta modificació era causada per la necessitat d’adaptar a la normativa la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre les plusvàlues municipals. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents.

Arribava com a sisè punt l’aprovació del Pla Local de Joventut (PLJ) vigent durant el 2022 fins al 2025. Aquest PLJ ha d’establir i guiar les polítiques de joventut d’aquests pròxims anys i ha estat redactat després d’un estudi que implicava taules rodones amb joves, entitats, grups polítics, l’Espai Jove La Masoveria i d’altres agents que amb la seva col·laboració han definit les necessitats i objectius que han de tenir les polítiques de joventut a Llinars. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents

El grup municipal d’ERC va presentar al ple una moció no resolutiva a favor del model d’escola i de la llengua catalana que va ser aprovada amb els 10 vots a favor dels grups municipals d’ERC, MALL i JxLlinars i els vots en contra dels dos regidors del PSC.

L’últim punt portat per a la votació al Ple era relatiu a una moció a favor de la reforma laboral acordada amb els agents socials i que estan portant a terme des del Govern Espanyol. Va ser presentada pel grup municipal del PSC. La moció va quedar rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals d’ERC, MALL i JxLlinars, i només els vots a favor dels dos regidors del PSC.

El novè punt donava compte al ple de les resolucions d’alcaldia des de la darrera sessió plenària, aquest punt no se sotmet a votació i és només de caràcter informatiu.

Per finalitzar el ple el grup de govern municipal va respondre a les preguntes i precs dels grups municipals del PSC i MALL.

Darrera actualització: 08.02.2022 | 12:08