Acords del Ple ordinari del dia 31 de maig de 2021

Dilluns, 7 de juny de 2021 a les 12:00

Aquest Ple Ordinari es va portar a terme al Teatre Auditori per tal de poder obrir-lo al públic i mantenir la distància de seguretat entre públic i regidors/es. La sessió plenària començava amb l'alcalde Martí Pujol excusant l'absència de la regidora de Cultura Georgina Coderch, confinada per contacte Covid.

Seguidament donava el condol de part de tot el consistori per la defunció de l’esposa del treballador d’aquest Ajuntament, Xavier Pujolàs.

En iniciar el Ple es proposa la incorporació d’una modificació de crèdit com a punt d’urgència a l’ordre del dia, per tal d’incorporar una aplicació nominativa al pressupost destinat a un Casal inclusiu 2021 per infants i joves amb discapacitats físiques i/o psíquiques.

Un cop votada la urgència queda incorporada a l’ordre del dia.

El primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, aprovada per unanimitat del ple.

Com  a segon punt de l'ordre del dia, es presentava una moció d'adhesió al manifest en defensa de la sobirania local i contra la judicialització de la gestió pública de l'aigua. Aquest manifest està signat per diferents pobles que, amb l'intent de municipalitzar l'aigua, les empreses que fins aquell moment havien estat les concessionàries del servei, en perdre-hi la concessió, han portat als tribunals a les corporacions. Tots els regidors presents van votar a favor de la moció.

El tercer punt d'aquest ple ordinari era una moció per declarar Llinars del Vallès municipi feminista, presentada pel grup municipal d'ERC, va ser aprovada per onze vots a favor i amb l'abstenció del regidor del grup de Ciutadans. Durant la lectura de la moció hi va haver problemes tècnics amb el so de la sala del Teatre Auditori, i el ple va estar durant una estona interromput fins que els tècnics del Teatre van solucionar la incidència. Aquesta moció permetrà sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes impulsada per les alcaldesses del Baix Llobregat, que inclou punts i pautes a seguir per tal de promocionar la igualtat i la visió de gènere i que podeu consultar al material adjunt a aquesta notícia.

Per finalitzar, calia votar el punt inclòs d'urgència, la modificació de crèdit 3/2021 que incloïa la partida explicada al principi i que permetia accedir al casal inclusiu de Fundació Nexe de manera nominativa gràcies al conveni entre l'Ajuntament i la Fundació. També augmentava la partida d'aliments per persones necessitades en 5500€ i afegia pressupost a la partida de la Taula d'Ocupació que permetrà celebrar accions com l'Speed Dating Professional, activitat que ha d'ajudar a les persones en atur a trobar feina. Aquesta modificació de crèdit també va ser aprovada per unanimitat dels presents.

Els tres punts restants del ple donaven compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2021, donar compte de la remissió de la liquidació del pressupost de 2020 i per últim donar coneixement al ple de les resolucions d'alcaldia des del darrer ple.

Per últim afegim els punts de l'ordre del dia inclosos en aquest ple:

Punts ordre de dia:

1.        Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29-04-2021.

2.        Adhesió al manifest en defensa de la sobirania local i contra la judicialització de la gestió pública de l'aigua.

3.        Moció que presenta el grup municipal ERC per declarar Llinars del Vallès municipi feminista.

4.        Modificació de crèdit 3/2020

5.        Donar compte de la remissió de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2021.

6.        Donar compte de la remissió de la liquidació del pressupost de 2020.

7.        Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

8.        Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 07.06.2021 | 14:42