Aclariments sobre el conflicte judicial amb Sorea en relació al servei d'aigua a Llinars

Dijous, 4 de març de 2021 a les 10:00

Arran de la informació esbiaixada apareguda en diversos mitjans de comunicació sobre el conflicte judicial que enfronta a SOREA i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en relació a la gestió del servei de subministrament d’aigua potable al municipi, és important fer una sèrie d’aclariments:

1. El contracte que vinculava a l’Ajuntament amb SOREA, des de feia més de 30 anys, està extingit pel transcurs del seu termini de vigència des del 10 de juliol de 2015, i en tot cas, SOREA va seguir prestant el servei a precari , tal com preveu la normativa, a fi de donar continuïtat al subministrament i no perjudicar als usuaris, fins a l’adopció dels corresponents acords tant de canvi de gestió com d’adjudicació d’alguns dels serveis per prestar-lo de forma directa.

2. Quan SOREA va interposar el recurs judicial no va sol·licitar cap mesura cautelar. Ho va fer amb posterioritat, un cop dictada la sentència de 5 de desembre de 2019 (recorreguda davant del TSJC) que anul·lava els acords municipals i quan l’Ajuntament ja havia adjudicat els contractes de serveis complementaris per prestar el servei de forma directa. El Jutjat va estimar l’adopció de la mesura cautelar, restituint a SOREA en la prestació del servei, però aquesta resolució encara no és ferma, atès que l’Ajuntament ha interposat contra la mateixa l’oportú recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i està pendent de sentència.

3. Tant la interlocutòria de data 4 de gener de 2021 (d’execució provisional de la sentència) com la interlocutòria de 5 de gener de 2021 (de mesura cautelar de suspensió d’executivitat) per les quals el Jutjat estima les peticions de SOREA, no és cert que siguin decisions judicials fermes i que no es puguin recórrer. L’Ajuntament va formular peticions d’aclariment respecte de cadascuna de  les interlocutòries, que van ser desestimades, i per tant, aquests aclariments sol·licitats, no són susceptibles de recurs; però sí ho són les interlocutòries contra les que es pot interposar recurs d’apel·lació.
 

Darrera actualització: 04.03.2021 | 10:40