El Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès aprova el Cartipàs municipal del mandat 2023-2027

Dimecres, 5 de juliol de 2023 a les 13:00

El Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha aprovat, en sessió extraordinària celebrada ahir dimarts 4 de juliol, el nou cartipàs d’aquest mandat.

S’ha aprovat la periodicitat de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, que durant aquest mandat es continuaran celebrant el darrer dilluns dels mesos senars, excepte en període vacacional, així com la periodicitat de la Junta de Govern Local, que serà setmanal. Vots a favor d’ERC, PSC, SUMEM i JUNTS, i vots en contra de Fer Poble-Amunt i del MALL.

També s’ha aprovat la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents (vots a favor d’ERC, PSC, Fer Poble-Amunt i Junts, l’abstenció de SUMEM i el vot en contra del MALL) així com la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes que va ser aprovada per unanimitat.

Amb els vots a favor d’ERC, PSC, SUMEM i JUNTS, l’abstenció de Fer Poble-Amunt i el vot en contra del MALL es va portar a terme l’aprovació de la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

També es va aprovar el nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats que són competència del Ple, com ara Consells Escolars, Consorci Besòs Tordera o Fons Català de cooperació al desenvolupament, entre d’altres, amb els vots a favor d’ERC, PSC, SUMEM, Fer Poble-Amunt i Junts, i el vot en contra del MALL.

Per últim s’ha aprovat el règim de dedicacions, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació i l’assignació de la dotació econòmica als Grups Polítics Municipals, amb els vots a favor d’ERC, PSC i JUNTS, i els vots en contra de SUMEM, Fer Poble-Amunt i el MALL.

Durant el Ple s’ha donat compte dels nomenaments de les tinences d’Alcaldia, dels membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions que l’Alcaldia els hi ha conferit, així com de la creació de les àrees de govern municipal, regidories i delegació de competències als regidors, també de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i portaveus i del nomenament, a efectes de protocol, del cap de l’Oposició.

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=TUT8NVqfOF4

Darrera actualització: 03.08.2023 | 09:53