Llinars del Vallès passa d’emergència a excepcionalitat per la sequera

Dimecres, 15 de maig de 2024 a les 00:00

Llinars dels Vallès és un dels municipis de l’àmbit Ter-Llobregat que passa de l’escenari d’emergència al d’excepcionalitat per les pluges i el desgel dels últims dies, que han fet que el nivell de reserves sigui d’una mica més del 25%, deu punts més que al mes de març, quan tot just era del 15%.

Aquest canvi d’escenari té diverses implicacions. Per exemple: la dotació d’aigua per habitant i dia augmenta dels 200 litres als 230. En el cas de Llinars, el canvi d’estat també farà que les dutxes dels pavellons i el camp de futbol tornin a poder-se utilitzar també després dels entrenaments. En el període anterior només es podien fer servir a l’acabar els partits federats.

Tot i la millora de la situació, l’estat d’excepcionalitat implica diverses mesures.

Reduccions:

-Dotació de reg agrícola: 40% o la substitució de part dels cabals per aigües regenerades (en emergència era del 80%).

-Indústria: 15% dels consums d’aigua (en emergència era del 25%).

-Usos recreatius: 15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg.

-Usos ramaders: 30% (en emergència era del 50%).

-Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.
 

Prohibicions:

-Reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).

-S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques si no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

-Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

-Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

-Els vehicles només es poden netejar en establiments autoritzats.

 

Piscines:

-No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

-Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua.

-Amb sistema de recirculació, es poden omplir en les quantitats mínimes indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària les piscines d’ús públic i les piscines d’ús privat de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors i similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

-Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines unifamiliars destinades al bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

-Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Darrera actualització: 15.05.2024 | 18:55