Neteja de parcel·les

Divendres, 17 de juny de 2022 a les 10:00

L’Ajuntament de Llinars del Vallès recorda als propietaris de parcel·les urbanes la necessitat de realitzar-ne una neteja i manteniment adequats, i deixar-les en condicions òptimes el més aviat possible donat l’alt risc d’incendi forestal propi d’aquesta època de l’any, risc que s’incrementa degut a la proximitat de la revetlla de Sant Joan.

Les parcel·les s’han de mantenir netes. No es permet l’acumulació de residus vegetals o de qualsevol altre tipus de residus que puguin afavorir la propagació del foc. Està prohibit llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes en terrenys o solars on no estiguin previstos aquests usos i estiguin especialment autoritzats per aquesta utilitat.

Les condicions de manteniment de parcel·les no edificades són les següents:

  • Arbrat adult: espai mínim entre troncs de 6 metres, evitant continuïtat horitzontal entre capçades i eliminant les branques baixes a un terç de l’alçada, màxim fins a 5 metres.
  • Arbustives: exemplars aïllats, amb distància de 3 metres entre elles, cobertura màxima del 15% de la superfície, sense continuïtat vertical amb les copes dels arbres.
  • Matollar i bosc de rebrot: cobertura màxima del 35% de superfície, peus separats 3 metres entre ells i d’espècies seleccionades per la seva resistència al foc (per exemple boix, garric, exemplars joves d’azina o roure, llentiscle, galzeran, heures, ...)

Les parcel·les construïdes cal vetllar per la seguretat i la convivència, motiu pel qual es recomana seguir les línies exposades per a parcel·les no construïdes, vetllant especialment en la no superació dels límits de la parcel·la per part de vegetació.

Els residus vegetals generats s’hauran de gestionar correctament realitzant compostatge domèstic, o bé a través de la deixalleria municipal, el servei de recollida municipal o contractant un gestor privat.

 

Darrera actualització: 17.06.2022 | 12:30