Nota informativa sobre la Bassa de la zona de l'antiga Bòvila

Dijous, 4 de maig de 2023 a les 14:30

La bassa de l’antiga bòvila de l’empresa Cellisa prové de l’extracció d’argila per a la fabricació de material ceràmic.
Un cop acabada l’activitat privada s’ha omplert de forma natural per aigua freàtica.
Es tracta doncs d’una finca privada i d’una activitat privada.
L’administració responsable de l’activitat de restauració és l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada) del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.
L’empresa va cessar la seva activitat l’any 2008 aproximadament.
Des d’aleshores s’hi han produït alguns abocaments incontrolats que han estat detectats i comunicats per l’Ajuntament als òrgans competents que han realitzat els corresponents informes i posteriors sancions.

FETS  RECENTS:

Al gener de 2023 es detecta que en aquesta zona s’estan produint abocaments de terra. Els serveis tècnics municipals demanen informació a l’OGAU, la qual els informa que l´empresa ECOSISTEMES I PROJECTES MEDIAMBIENTALS disposa del corresponent permís.

ACCIONS DUTES A TERME PER L’AJUNTAMENT:

Davant d’aquests fets l’Ajuntament, atenent a la voluntat de preservar aquest espai per interès general i amb ampli suport de la ciutadania, en el Ple de 27 de març aprova per unanimitat de tots els grups municipals (ERC, PSC, MALL, JUNTS) una Moció que demana la suspensió dels abocaments i la protecció definitiva de l’espai.

Per tal de traslladar i defensar aquesta Moció, l'Ajuntament (Alcaldia) s’entrevista amb el Secretari d'Acció Climàtica en data 4 d’abril i li demana personalment que siguin acceptades les nostres demandes, com a resultat aquest Departament es compromet a estudiar el tema i a visitar la zona.

Fruit de tot això, de la pressió popular i de l’anàlisi fet pel Departament, aquest suspèn en data 28 d’abril el permís atorgat i ordena al promotor suspendre els abocaments en la zona a protegir i realitzar un projecte de restauració alternatiu que salvaguardi l’espai.

En data 2 de maig es celebra una reunió entre el Departament, Ajuntament i Promotor on s’analitza la situació i les mesures a prendre.

Posteriorment, tothom es trasllada a la zona de la bassa on s’informa a ciutadans/es instal·lats/des en el lloc sobre els acords presos.

A hores d’ara no es produeixen abocaments i els manifestants han abandonat la zona .

L’Ajuntament ha traslladat al Promotor la petició de que es retiri qualsevol demanda judicial als manifestants.

CONCLUSIONS:

Fruit de l’entesa política dels grups Municipals, de la capacitat de negociació del Departament de la Generalitat, de la predisposició del Promotor i de la pressió popular s’ha aconseguit iniciar el procés que portarà a salvar aquest espai d’interès natural.

Ara cal esperar a disposar d’aquest nou projecte de restauració de l’espai i que totes les parts interessades puguin manifestar la seva opinió.

Darrera actualització: 04.05.2023 | 20:14