Ple de Cartipàs el proper dimarts, 4 de juliol de 2023

Divendres, 30 de juny de 2023 a les 15:30

La sessió plenària tindrà lloc a les 19 h al Teatre Auditori de Llinars.
Serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.

L'ordre del dia és el següent: 
1. Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
2. Creació i composició de les Comissions Informatives de les Àrees de Govern de l'Ajuntament.
3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
4. Delegació de competències del Ple municipal a la Junta de Govern Local.
5. Nomenament de representants de l’Ajuntament en determinats òrgans col·legiats.
6. Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d'Alcalde.
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions que l'Alcaldia ha conferit.
9. Donar compte del Decret d'Alcaldia de creació de les àrees de govern municipal, regidories i delegació de competències als regidors.
10.Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i portaveus i nomenament del cap de l'oposició.

Darrera actualització: 07.07.2023 | 14:43