Ple extraordinari del cartipàs el proper dilluns dia 1 de juliol

Dijous, 27 de juny de 2019 a les 00:00

La sessió plenària tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 19 h.

La retransmissió del Ple es podrà seguir en directe des de la Sala de Plens en directe.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15-6-2019

2. Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local

3. Creació i composició de les Comissions Informatives de les Àrees de Govern de l'Ajuntament

4. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

5. Delegació de competències del Ple municipal a la Junta de Govern Local

6. Nomenament de representants de l'Ajuntament en determinats òrgans col·legiats

7. Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació

8. Determinació del nombre, la denominació, característiques i retribucions del personal eventual

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d'Alcalde

10. Donar compte del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions que l'alcaldia ha conferit

11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de creació de les àrees de govern municipal, regidories i delegació de competències als regidors

12. Donar compte del Decret d'Alcaldia de creació de la Comissió de Treball de Cohesió Social

13. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants portaveus i nomenament del cap de l'oposició

Darrera actualització: 06.07.2019 | 10:10