Ple ordinari el proper dilluns, 24 de juliol de 2023

Dimecres, 19 de juliol de 2023 a les 12:00

La sessió plenària tindrà lloc a les 19 h.
Serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.
Podreu veure'l de forma presencial també al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.

L'ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17-06-2023.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26-06-2023.
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 04-07-2023.
4. Elecció i nomenament del Jutge de Pau titular del municipi de Llinars del Vallès.
5. Aprovació de la rectificació anual de l'Inventari general de la Corporació i de l'Inventari del patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge referit a 31 de desembre de 2022.
6. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de la Bústia Ètica de l'Ajuntament de Llinars del Vallès i de Llinars Cultural SLU.
7. Modificació parcial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2023.
8. Aprovació del Compte General de l'any 2022.
9. Modificació de Crèdit 03/2023.
10.Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei públic municipal de piscina coberta i centre lúdic esportiu.
11.Aprovació de les festes locals per a l'any 2024.
12.Donar coneixement de les resolucions d'Alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària.
13.Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.07.2023 | 13:49