Ple ordinari el proper dilluns, 25 de juliol de 2022

Dijous, 21 de juliol de 2022 a les 11:00

La sessió plenària tindrà lloc a les 19 h.
Serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.
Podreu veure'l de forma presencial també des del Teatre Auditori.

L'ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30-05-2022.
2. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2021 i de l'inventari del patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge.
3. Modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2022.
4. Resolució del recurs de reposició interposat per Llinarsport SL contra l'acord plenari de denegació de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió d'obra pel període des del 22 de juny fins el 31 de desembre de 2020.
5. Aprovació inicial de l’ordenança municipal de recollida selectiva de residus a Llinars del Vallès.
6. Aprovació de la modificació de l'ordenança 2.05 que regula l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
7. Aprovació de la modificació del nomenclàtor de Llinars del Vallès.
8. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
9. Aprovació del Compte General de l'any 2021.
10.Modificació de Crèdit 05/2022.
11.Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero per l’exercici de la competència pròpia local de sosteniment de l’equipament públic d’educació especial.
12.Ratificar la incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves i Samalús com a nous membres de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny.
13.Proposta de nomenament de fill predilecte de Llinars.
del Vallès al Sr. Antoni Bruguera i Manté.
14.Aprovació de les festes locals per a l'any 2023.
15.Moció no resolutiva en defensa dels Jutjats de Pau.
16.Moció no resolutiva presentada pel grup municipal PSC que reclama una solució definitiva per a l'escola d'educació especial Can Vila.
17.Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.
18.Precs i preguntes.
 

Darrera actualització: 22.07.2022 | 12:08